Organisatie

Algemeen contactpunt

PZ Brasschaat

Hemelakkers 40
2930 Brasschaat

Tel: 03/ 650 35 00
Fax: 03/ 652 09 81

pz.brasschaat@police.belgium.eu

nieuw vanaf  1 maart  2020: openingsuren  onthaal

  • alle weekdagen van  07-19 u
  • weekend- en feestdagen van  09-17 u

Officiële contactpersonen

Korpschef
HCP Barbara Cloet

Managementteam

  • Toezicht en Interventie

verantwoordelijke CP Vincent Weyten

  • Lokale recherche: dienst algemene recherche en jeugdrecherche

verantwoordelijke CP Peter Verdonck

  • Buurtpolitie: wijkwerking en verkeer

verantwoordelijke aangestelde CP Werner Hoogsteyns

  • Diverse projecten: overlast, bouw- en milieu inbreuken, buurtbemiddeling

verantwoordelijke CP Luc Van Ranst

  • Beleid en ondersteuning

verantwoordelijke HCP Barbara Cloet

  • Proces Manager

verantwoordelijke Adv Hann Thoné

Gemeenteraad notulen

Lokale Politie Brasschaat

De lokale politie van Brasschaat staat onder het gezag van de burgemeester en de leiding van de korpschef en staat in voor de volledige basispolitiezorg, dit wil ondermeer zeggen:

onthaal
toezicht en interventie
wijkwerking
politionele slachtofferbejegening
lokale opsporing en lokaal onderzoek
handhaving van de openbare orde
verkeer

Daarnaast wordt de lokale politie ook opgeroepen om de federale politie te versterken bij de handhaving van de openbare orde in heel het land.

Het zonaal veiligheidsplan (ZVP) van de politiezone Brasschaat (2020-2025) vormt de basis van het lokaal politiebeleid.