Beleid

Gemeenteraad notulen

De gemeenteraad

Voor een ééngemeentezone oefent de gemeenteraad de bevoegdheden uit van de politieraad in een meergemeentezone. Deze raad vergadert maandelijks. De data en notulen kan u vinden op de  website  van de gemeente.