PZ Brasschaat

Lokale Politie Brasschaat

De lokale politie van Brasschaat staat onder het gezag van de burgemeester en de leiding van de korpschef en staat in voor de volledige basispolitiezorg, dit wil ondermeer zeggen:

onthaal

toezicht en interventie

wijkwerking

politionele slachtofferbejegening

lokale opsporing en lokaal onderzoek

handhaving van de openbare orde

verkeer

Daarnaast wordt de lokale politie ook opgeroepen om de federale politie te versterken bij de handhaving van de openbare orde in heel het land.