PZ Brasschaat

Lokale Politie Brasschaat

De lokale politie van Brasschaat staat onder het gezag van de burgemeester en de leiding van de korpschef en staat in voor de volledige basispolitiezorg, dit wil ondermeer zeggen:

onthaal
toezicht en interventie
wijkwerking
politionele slachtofferbejegening
lokale opsporing en lokaal onderzoek
handhaving van de openbare orde
verkeer

Daarnaast wordt de lokale politie ook opgeroepen om de federale politie te versterken bij de handhaving van de openbare orde in heel het land.