De dienst Toezicht en Interventie

De dienst Toezicht en Interventie is 1 van de 3 operationele diensten van de politiezone Brasschaat (naast de dienst Buurtpolitie en de dienst Lokale recherche). Zij neemt in eerste instantie de dringende noodoproepen en het onthaal van burgers voor haar rekening.

Binnen de zone is 7 op 7, 24 uur op 24 uur minstens één interventieploeg beschikbaar. Door de goede samenwerking met de naburige politiezones, vooral met de politiezone Schoten, kan ook beroep worden gedaan op één van hun ploegen wanneer de eigen ploeg bezet is.

Op vrijdag- en zaterdagnacht wordt steeds een bijkomende ploeg voorzien die zich richt op de overlastproblematiek in de gemeenten Brasschaat en Schoten. Deze ploeg bestaat uit 1 medewerker van de PZ Brasschaat en 1 medewerker van de PZ Schoten en verdeelt haar toezicht gelijkmatig over de beide gemeenten.

Het takenpakket van een interventiemedewerker is evenwel ruimer dan enkel dringende noodhulp, onthaal en toezicht. Ook opdrachten in het kader van openbare orde (vb. jaarlijkse triathlon, Dorpsdag,…), controle, verkeer en slachtofferbejegeging worden door hen uitgevoerd.

Bovenop de taken als interventiemedewerker hebben een groot aantal medewerkers nog een specialisatie. Zo beschikt de afdeling Toezicht en Interventie over een fietsteam, een geluidsteam en een team dat zich bezighoudt met preventie.