Wie kan beroep doen op deze dienst:

onze dienst waakt over een correcte bejegening van slachtoffers van misdrijven of andere feiten, dewelke een politionele tussenkomst vereisen.

 

Maakt u zich als ouder zorgen omtrent het gedrag of het welzijn van uw minderjarige zoon of dochter?

Heb je als jongere vragen omtrent de verstandhouding met je ouders, je rechten en plichten, druggebruik, escalerende pesterijen, ..?
Hebt u als schooldirectie weet van ernstig spijbelgedrag? Maakt u zich zorgen omtrent de leefomstandigheden van één van uw leerlingen?
Werd u slachtoffer van intimidaties, bedreigingen of slagen van uw partner?
Werd u slachtoffer van een ander misdrijf of ernstige gebeurtenis die u erg heeft aangegrepen?

We kunnen dit samen bespreken. Een goed gesprek, iemand die tijd maakt om naar u te luisteren, helpt u vaak al heel wat op weg naar verwerking.

De dienst tracht maximaal aanwezig te zijn op weekdagen tussen 8u-12u en 13u-17u. Het maken van een afspraak vooraf is echter aan te raden.

Tel: 03/650.35.00  pz.brasschaat@police.belgium.eu

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 03 650 35 00.