Coronamaatregelen: overzicht en aanpak

Nu de provinciale maatregelen afgelopen zijn, volgen we in onze zone ook opnieuw de nationale maatregelen. We zetten de maatregelen waarover we de meeste vragen krijgen hier even op een rijtje.

Voor meer details over de nationale maatregelen (bv. rond arbeid of reizen) en de verschillende sectorprotocollen kun je terecht op de coronawebsite van de regering.

Bubbels

Per gezin of huishouden (personen met wie je onder hetzelfde dak woont) mag je een 'sociale bubbel' maken met 5 andere personen. Met deze personen mag je nauwer contact hebben en hoef je de afstandsregels niet te respecteren. Samen vormen jullie één vaste bubbel. Het kan dus niet zijn dat iemand uit deze bubbel ook nog deel uitmaakt van een andere sociale bubbel. Kinderen jonger dan 12 worden hierbij niet meegeteld.

Je mag natuurlijk nog mensen ontmoeten buiten deze bubbel, maar dan wél met respect voor de 1,5 meter en waar nodig de mondmaskerplicht. En met max. 10 personen tegelijk.

Samenscholingen

Bijeenkomen mag met maximaal 10 personen. Dat geldt zowel op het openbaar domein (bv. op café, in een park, ...) als bij je thuis (bv. voor huwelijksfeesten, doopfeesten, bbq, ...). Je moet hierbij wél minimaal 1,5 meter afstand houden van personen die niet tot je sociale bubbel horen en waar nodig (zie verder) een mondmasker dragen.

Activiteiten

Hoeveel personen mogen er deelnemen aan activiteiten?

 • Privé-activiteiten (zonder begeleiding):
  • max. 10 personen mits inachtname van de veiligheidsafstand tussen personen die niet tot dezelfde sociale bubbel behoren
 • Begeleide groepsactiviteiten (sport, cultuur, toerisme):
  • max. 50 personen mits meerderjarige begeleiding/trainer/toezichter en inachtname protocollen
 • Sportwedstrijden:
  • onbeperkt aantal deelnemers toegestaan indien niet op de openbare weg
  • max. 200 deelnemers op de openbare weg (tenzij met toelating van de gemeente)

Publiek

Hoeveel publiek mag er aanwezig zijn tijdens georganiseerde activiteiten?

 • Evenementen (sport, cultuur, toerisme):
  • max. 100 (200 vanaf 1/9) personen binnen (mits 1,5 m + mondmasker)
  • max. 200 (400 vanaf 1/9) personen buiten (mits 1,5 m + mondmasker)
 • Burgerlijke huwelijken, begrafenissen en collectieve erediensten:
  • max. 100 (200 vanaf 1/9) personen (of het maximum van het gebouw) (mits 1,5 m + mondmasker)
  • max. 10 personen (binnen sociale bubbel) op recepties of banketten achteraf (privéfeesten!)
  • max. 10 (50 vanaf 1/9) personen voor koffietafels na uitvaarten

Horeca

In de horeca blijven de gekende regels van toepassing: minimaal 1,5 meter afstand tussen de gezelschappen, bediening aan tafel, niet rondlopen, … Per tafel zijn maximaal 10 klanten toegestaan. Deze 10 moeten behoren tot dezelfde sociale bubbel (bv. 1 gezin + (leden van) bubbel van 5). Daarbovenop geldt er ook

 • een mondmaskerplicht: zowel het personeel als de bezoekers moeten mondneusbescherming dragen. De klant mag die afzetten wanneer hij aan tafel zit;
 • een individuele registratieplicht: elke klant moet zijn contactgegevens achterlaten;
 • een sluitingsuur: om 1 uur moeten alle horecazaken sluiten.

Het is de verantwoordelijkheid van de uitbater om erop toe te zien dat alles correct verloopt!

Winkels en markten

Je mag alléén winkelen of samen met 1 andere persoon. Als deze andere persoon niet tot jouw sociale bubbel behoort, dan moet je altijd 1,5 m afstand houden. Je moet een mondmasker dragen als je ouder bent dan 12 jaar. Minderjarigen en hulpbehoevenden mogen wel begeleid worden door een of twee volwassenen uit dezelfde bubbel. Daarnaast

 • sluiten nachtwinkels om 22 uur;
 • volgen kramen die gericht zijn op consumptie ter plaatse de horecaregels;
 • mogen er max. 200 (400 vanaf 1/9) personen aanwezig zijn op een jaarmarkt/kermis.

Mondmaskers

Vanaf 12 jaar draag je altijd een mondneusmasker (of geldig alternatief) op de plekken die opgenomen zijn in het MB zoals

 • openbaar vervoer
 • winkels
 • bij de uitoefening van contactberoepen
 • in openbare gebouwen
 • op markten
 • tijdens evenementen
 • op drukke plaatsen (bepaald door de lokale overheid)

Verder zijn mondmaskers wel sterk aanbevolen op plekken waar veel volk bijeen is en waar de veiligheidsafstand niet gegarandeerd kan worden. Wie om medische redenen of omwille van een beperking geen mondmasker kan dragen, is vrijgesteld op voorwaarde dat hij hiervoor een medisch attest kan voorleggen.

Registratieplicht

Naast de registratieplicht in de horeca geldt ook een registratieplicht bij een bezoek aan

 • wellnesscentra en zwembaden;
 • gemeenschappelijke sportlessen;
 • casino’s en de speelautomatenhallen;
 • feest- en receptiezalen.

Ook voor gast- en seizoensarbeiders geldt een registratieplicht wanneer ze langer dan 48 uur in ons land verblijven.