Ophokplicht voor pluimvee

"Blijf in uw hok!" Dat geldt vanaf 15 november voor alle pluimvee in ons land nadat vogelgriep werd vastgesteld bij enkele wilde vogels in Oostende. Dankzij enkele eenvoudige maatregelen zitten jouw dieren veilig.

Op 13 november 2020 werd het vogelgriepvirus in België vastgesteld bij wilde vogels. Minister van Landbouw David Clarinval neemt daarom enkele aanvullende preventieve maatregelen. Goed om weten: de consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Maatregelen

Vanaf zondag 15 november 2020 moeten alle houders van pluimvee hun dieren ophokken of afschermen (bv. met netten). Dat geldt dus ook voor gezinnen die particulier enkele kippen, duiven of andere vogels houden. Door een goede afscherming voorkom je contact tussen je eigen dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbakken moeten binnen gezet worden of (als dat niet kan) in de buitenren afgeschermd worden met netten.

De verplichte maatregelen die op 1 november 2020 zijn opgelegd voor professionele pluimveehouders blijven uiteraard gelden. Een overzicht van alle maatregelen vind je op de website van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). Wanneer je een verhoogde sterfte opmerkt of bij elk ander symptoom van ziekte moet je onmiddellijk een dierenarts contacteren.

Dode vogel opgemerkt?

Merk je in de natuur een dode wilde (water)vogel op, meld het dan via het gratis telefoonnummer 0800 99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, raak de vogel niet aan.

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. 

Meer informatie

www.favv.be