Laatste nieuws

YOUCA Action Day

Donderdag verwelkomt onze politiezone twee nieuwe medewerkers. Alida en Charline zullen één dag meedraaien in het korps en dit in het kader van YOUCA Action Day, de vroegere Zuiddag.