Klachten en bedankingen

Als je het gevoel hebt dat je niet correct behandeld werd door een politieman of -vrouw, dan kan je een klacht indienen. Dat kan gaan over de politiewerking, het politieoptreden, deontologie... tot slagen en verwondingen. Hiervoor kan je terecht bij de Dienst Intern Toezicht (DIT) van de politiezone waarvan die politieman of -vrouw deel uitmaakt.

Wanneer het (extra) goed is, mag het natuurlijk ook gezegd worden. Een bedanking is dan uiteraard ook welkom aan hetzelfde adres.

Om te weten over welke interventie het precies gaat, vragen we om zeker volgende gegevens mee te delen:

 • je voor- en achternaam
 • je straat, huisnummer en woonplaats
 • je e-mailadres
 • je telefoon of gsm-nummer
 • een omschrijving van de gebeurtenis
  • tijdstip
  • locatie
  • naam of omschrijving politiemedewerker
  • nummerplaat voertuig
  • getuigen
  • ...