Ons motto: "2XL in veiligheid" en onze visie

Sinds 2009 heeft de politiezone Voorkempen een eigen korpsslogan: "2XL in veiligheid", wat staat voor uitblinken in veiligheid.

Deze intentie werd vastgelegd in het zonaal veiligheidsplan 2009-2012 waarin we met het motto "2XL in veiligheid" ©, aangeven dat onze wijze van werken er op gericht is om te streven naar een excellente politiezorg. Met ons ultiem doel voor ogen om te evolueren van: "veilige naar veiligere tot veiligste politiezone!", bouwen wij in de politiezone Voorkempen langzaam maar zeker, doch met een enorme gedrevenheid, ons eigen huis onder het grote dak van de maatschappelijke veiligheid. Dit alles onder het motto van "2XL in veiligheid" ©.

Hiermee wil de politiezone haar bevolking een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden als bijdrage aan de maatschappelijke veiligheid. In het motto staat de "X" eveneens als metafoor voor kruispunt of punt waaruit in alle richtingen worden gecommuniceerd.

Onze visie

Onze visie schetst een beeld van welke dienstverlening wij willen bieden en hoe we dit willen aanpakken.

De politiezone Voorkempen wil uitblinken in veiligheid door te groeien in:een kwalitatief productaanbod, dat hoofdzakelijk bestaat uit maatgerichte dienstverlening;

  • een positief medewerkerbeleid;
  • een gepast veranderingsmanagement;
  • een volwassen communicatiebeleid;

De politiezone is er zich van bewust dat zij niet alleen kan instaan voor de optimale veiligheid en leefbaarheid en reikt daarom de hand naar al die partners die ook verantwoordelijkheid dragen of zich willen engageren.Veiligheid is voor de politiezone onder meer datgene wat bijdraagt tot het welbehagen en welbevinden van de inwoners van de gemeenten Brecht, Malle, Schilde en Zoersel, de mensen die er werken en passeren.

Om te evolueren van een veilige, naar een veiligere tot de veiligste politiezone, geloven wij in:

  • een actieve en positieve ondersteuning van zij die daadwerkelijk gestalte geven aan deze ambitie;
  • een rechtvaardig en besproken beleid dat tot stand komt door participatie als het kan en door een gemotiveerde beslissing als het moet;
  • duidelijkheid en correctheid, zowel in woorden als in daden;
  • innovatie en creativiteit die ons product ten goede komen;
  • engagement en inzet waar onze klanten recht op hebben;
  • eenvoudige en efficiënte procedures;
  • transparantie en toegankelijkheid voor iedereen.