BIN-Nieuws

Iets verdacht gezien of gehoord? Bel onmiddellijk 101.

06.08.2020 | 14:30-18:30 | BIN Zonnebos | diefstal op golfterrein

Op de golfclub gelegen te Sint Jobsteenweg, pleegden onbekenden diefstal uit de golfzakken van enkele golfers. Er zijn geen daadwerkelijke vermoedens nopens de dader(s). Wel bemerkte men in de periode van de diefstal, een vreemd persoon die zich op het domein van de golfclub verplaatste met een elektrische step. Nochtans zijn deze er niet toegelaten. Beschrijving verdachte: een jongeman van ongeveer 25 jaar oud, vreemde origine, slanke lichaamsbouw. Melding van de feiten vond plaats daags nadien.

05-06.08.2020 | 17:00-14:00 | BIN St.-Lenaarts | diefstal met braak uit clubhuis

In de Vriesweg//Henweg ontvreemdden onbekenden een dieselpomp uit de opslagruimte van een clubhuis. De politiepatrouille stelde braakschade vast op de deur van de opslagruimte, onder de vorm van verschillende inkepingen toegebracht met een puntig voorwerp. Er zijn geen vermoedens nopens de dader(s). 

04-05.08.2020 | 19:00-08:30 | BIN Hertebos | poging diefstal met braak uit voertuig

In de Constant Joossenslei stelde de eigenaar van een voertuig (slotvast geparkeerd op de oprit voor de woning) vast dat onbekenden het raam aan bestuurderszijde hebben ingeslagen. Er werd niets ontvreemd. Er zijn geen vermoedens nopen de dader(s). 

03.08.2020 | 23:13 | BIN Bergen | verdachte toestand

Een inwoner van de Kasteeldreef zag een grote opening tussen de struiken in de tuin. Hij vermoedde dat onbekenden via de struiken zijn perceel hadden betreden en dat ze mogelijk nog aanwezig waren. Hij verwittigde onze diensten. Het BIN 'Bergen' werd opgestart. Er werd gevraagd om de buitenverlichting te ontsteken en bij het opmerken van verdachte gedragingen, de dienst '101' te contacteren. Een buurtonderzoek door verschillende politiepatrouilles leverde geen resultaat naar de mogelijke verdachten op. 

03.08.2020 | 12:12 | BIN Drijhoek, BIN Halle-Velden, BIN Kapellenhof, BIN Picardië | heterdaad diefstal met braak uit woning

Tijdens afwezigheid van de bewoners, pleegden onbekenden een diefstal met braak uit een woning gelegen langs Breeveld. Hierbij werd het alarmsysteem van de woning geactiveerd. Een buurtbewoner die het alarm hoorde afgaan, verwittigde onze diensten. Ter plaatse stelde de politiepatrouille vast dat de onbekende dader(s), na inklimming over een omheining, zich naar de achterzijde van de woning heeft begeven en er (na het omhoog duwen van een rolluik) een klapraam (gelijkvloers) heeft geforceerd. Men heeft de woning doorzocht, maar het is niet zeker of de dader(s) buit heeft gemaakt. Het perceel werd verlaten in onbekende richting.

Verschillende politiepatrouilles deden nazicht naar de onbekende dader(s). De BIN's 'Drijhoek', 'Halle-Velden', 'Kapellenhof' en 'Picardië' werden opgestart waarbij werd gevraagd uit te kijken naar verdachte personen/verdachte gedragingen. Het nazicht alsook het buurtonderzoek zijn negatief. Het technisch labo werd ter plaatse gevraagd voor het uitvoeren van een sporenonderzoek.

03.08.2020 | 09:51 | BIN Biest | verdachte gedragingen

In de Hofstraat belde een onbekend manspersoon aan bij een woning. De man zegde verkoper te zijn van kuisproducten. De alerte bewoner is hier niet op ingegaan. De man is vervolgens weggewandeld richting Brecht-centrum. Beschrijving verdachte: drager van een mondmasker, witte pet, witte T-shirt, jeansbroek, sportschoenen. De man had een Limburgs accent. De opgeroepen politiepatrouille heeft de verdachte niet meer kunnen aantreffen. 

29.07-02.08.2020 | 00:00-08:00 | BIN Hensel | diefstal uit voertuig

In de Vaartstraat ontvreemdden onbekenden werkmateriaal uit een geparkeerd voertuig. Men verkreeg toegang tot de laadruimte van de camionette door het forceren van het slot van het achterportier. Er zijn geen vermoedens nopens de dader(s). 

31.07.2020 | 22:53 | BIN Rommersheide | verdachte gedragingen

Een bewoner in de Achteromstraat bemerkte een persoon (donkerkleurige kledij) in bezit van een zaklamp. De onbekende wandelde over een braakliggend stuk grond richting een perceel waar een woning in opbouw is. Zodra hij zag dat de oproeper hem had opgemerkt, nam hij de vlucht. Verschillende politiepatrouilles deden nazicht naar de verdachte, maar kon deze niet meer aantreffen. Er zijn geen vermoedens nopens de exacte beweegredenen van de verdachte. 

31.07.2020 | 10:22 | BIN Risschot | verdacht voertuig

Een bewoner in de Beukenlaan bemerkte een verdacht witkleurig voertuig (merk &type: Renault Clio). De inzittende stopte aan verschillende woningen waarbij er steeds met de hand in de brievenbus werd gegaan. De oproeper zag het voertuig wegrijden richting Olmenlei en vervolgens naar de Antwerpsesteenweg richting café 'Trappisten'. Achter het stuur zat een man van vreemde origine met kort haar en tatoeages op de arm.

Het kentekennummer (B) werd aan de politiepatrouille meegedeeld al bij het aanrijden naar de plaats van de feiten. De patrouille verrichtte nazicht in de ruime omgeving, maar kon het voertuig en de verdachte bestuurder niet meer aantreffen. 

30.07.2020 | 00:00-06:00 | BIN 'Sas 4-5' | diefstal met braak uit voertuig

In de Vaartlaan pleegden onbekenden een diefstal met braak uit een reglementair geparkeerd voertuig (camionette). Men verkreeg vrije toegang tot de laadruimte na het verwijderen van het slot van de achterdeur. Uit de laadruimte werd vervolgens werkmateriaal ontvreemd. Er zijn geen vermoedens nopens de dader(s)

28.07.2020 | 20:51 | BIN achter de Keyzershoeve | verdachte gedragingen

Een onbekende dame belde aan bij een woning in de Kippendaallaan (doodlopende straat). Kort nadien vertrok zij. Opmerkelijk was dat ze vreemd was aan de buurt en dat ze met het hoofd naar de grond gericht steeds in de weer was met haar gsm. Mogelijk nam ze  foto's van de buurt. De opgeroepen politiepatrouille verrichtte nazicht naar de verdachte maar kon ze niet meer aantreffen.

Beschrijving verdachte dame: ong. 1m70 groot, 60 kg, 40 jaar oud, drager van een bril, opgestoken krullend haar, drager van een lichtblauwe vest, donkerkleurige broek en sportschoenen. Zij is weggewandeld in onbekende richting.    

28.07.2020 | 08:11 | BIN Rommersheide | verdacht voertuig

Een bewoner in Rommersheide bemerkte twee verdachte voertuigen in de straat. Zij waren voorzien van een Pools kenteken. Het ene voertuig betrof een donkerblauwe VW Golf met aan boord twee manspersonen, het andere voertuig betrof een grijze BMW (SUV-model) met achter het stuur een vrouw. Het door de politiepatrouille verrichte nazicht is negatief. 

27.07.2020 | 14:41 | BIN Krabbershoek | verdacht voertuig

In de 'de Lalainglaan' bemerkte een bewoner een voertuig van donkergroene kleur - merk Scoda Fabia - waarin de inzittenden bijzonder veel aandacht vertoonden voor de woningen in de straat (De passagier had plaatsgenomen op de achterbank. Beide inzittenden waren van Noord-Afrikaanse origine).

Zodra de bewoner zich liet zien aan de inzittenden van het voertuig, vertrok het voertuig onmiddellijk. Het voertuig was voorzien van een Nederlandse nummerplaat. Bij het maken van de melding aan onze diensten was het voertuig al enige tijd vertrokken. 

Preventietip: voorkom diefstal als gevolg van "shoulder surfing" tijdens het winkelen

Modus operandi:

Tijdens de betalingsverrichting verkrijgt de onbekende dader de PIN-code van de betaalkaart, door mee te kijken over de schouder. Bij thuiskomst wordt veelal het slachtoffer aangesproken op de oprit door een onbekende (in werkelijkheid de persoon die uw PIN-code heeft afgelezen tijdens de betalingsverrichting en u gevolgd heeft tot aan de woning) die ogenschijnlijk de weg vraagt (landkaart in de hand). Intussen ontvreemdt een mededader uw betaalkaart uit uw portefeuille die u nog in het voertuig hebt liggen bij de aangekochte boodschappen. 

Tip:

Voorkom het "shoulder surfen" door tijdens de betalingsverrichting, met uw vrije hand de ingave van uw PIN-code af te dekken. Zorg ook dat u uw portefeuille, nog voor het uitladen van de boodschappen, uit uw voertuig hebt genomen. Zodoende kan u vermijden dat uw rekening wordt geplunderd.

Mocht u alsnog slachtoffer worden van dergelijke feiten, verwittig dan onmiddellijk onze diensten alsook uw financiële instelling en blokkeer uw bankkaart m.b.v. Card Stop: 070 344 344

26-27.07.2020 | 16:00-09:00 | BIN Bergen, BIN Hertebos | diefstal (met braak) uit voertuig

Onbekenden pleegden verschillende diefstallen met braak uit voertuig (locaties: Jagersdreef, Graaf Charles Cornetlaan,Sint-Hubertuslaan, Vinkenlaan en Schaliënhoefdreef). Modus operandi: inslaan van raam of openen van voertuig op onbekende wijze (geen braakschade zichtbaar), om vervolgens veelal de middenconsole of het stuurwiel of de gps te ontvreemden. De diefstallen vonden plaats uit voertuigen die hetzij op de openbare weg, hetzij achter een gesloten toegangspoort van een perceel, slotvast stonden geparkeerd.

Er zijn geen vermoedens nopens de daders. Het buurtonderzoek was telkens zonder resultaat. Het technisch labo werd in kennis gesteld voor het uitvoeren van een sporenonderzoek.

24-26.07.2020 | 20:06-11:00 | BIN Picardië | fietsdiefstal

Elektronische aangifte van fietsdiefstal in de Oudebaan. Kenmerken fiets: een damesfiets (merk 'Trek', type 500, framenummer: 335SZ2235B) van mat grijze kleur. Deze werd ontvreemd vanop het bewoonde perceel van het slachtoffer. Bij terugkomst aan de garage naast de woning, bemerkte de melder/eigenaar dat de niet slotvaste fiets die ze daar had achtergelaten, verdwenen was.Er zijn geen vermoedens nopens de dader(s).

25.07.2020 | 12:51 | BIN Juxschot | verdachte gedragingen

In de Jukschot belden 2 manspersonen aan bij een woning, waarbij ze zich voorstelden als medewerkers van "ENECO" (Energieleverancier). De oproeper gaf geen geloof aan hun verhaal en verwittigde onze diensten. Hij gaf een summiere persoonsbeschrijving van de verdachten: leeftijd tussen 25 à 35 jaar, vreemde origine, beiden gekleed in donkere kledij (verzorgd) en drager van een rugzak (1 zwartkleurig, 1 grijskleurig). De verdachten wandelden weg richting Kerkhoflei.

De opgeroepen politiepatrouilles deden nazicht naar de verdachten, maar konden ze niet meer aantreffen. 

25.07.2020 | 06:04 | BIN Kloosterveld | verdachte gedragingen

Oproeper zag dat jongeren zich verdacht gedroegen in en nabij een voertuig op de Eikenlei. Na aanhoren van het feitenrelaas uitgaande van beide partijen besloot de politiepatrouille om het onderzoek aangaande de verdachten verder te zetten ten burele. 

24-25.07.2020 | 22:00-13:00 | BIN Schils Veld | vandalisme

In de August Dierckxlaan hebben onbekenden twee verkeersborden beschadigd. Er zijn geen vermoedens nopens de dader(s). 

24.07.2020 | 15:05-15:35 | BIN Schilde-centrum | verdachte toestand

Een bewoner in de Fondatiedreef maakte melding van een verdachte jongeman. Deze zou zich als werknemer van de firma 'Bofrost' hebben voorgesteld. De bewoner kon de echtheid van het legitimatiebewijs niet beoordelen. Naar aanleiding van de melding deed een patrouille nazicht.      In de Puttenhoflaan trof de politiepatrouille een werknemer van voornoemde firma aan die bevestigde dat, meerdere werknemers van deur tot deur gingen om de producten aan te bevelen. De verdachte toestand kon worden opgeheven. 

23.07.2020 | 12:25-14:34 | BIN Goudveld, BIN Halle-Velden, BIN Zoersel-Noord | verdacht voertuig

Melding van een verdacht voertuig waarbij de inzittenden bijzonder veel aandacht hebben voor de woningen in de buurt. In de Kievit sprak melder van twee manspersonen (één met baard, mogelijk donkere huidskleur) in een witte camionette. De melder zag dat men foto's trok van de woningen. Het voertuig reed weg richting Oostmalsebaan. Ongeveer twee uur later werd opnieuw een verdachte witte camionette opgemerkt maar dan in de Hallebaan, rijdende richting Zoerselsteenweg. In beide gevallen bleef het door de politiepatrouille verrichte nazicht naar de verdachten, zonder resultaat.

Opm: op 24/7 vernemen wij van een bewoonster in Halle-Velden, dat zij de voorbije nacht, tussen 00:30-01:00 een voertuig hoorde stoppen op de oprit voor de woning. Zij hoorde het openen en sluiten van deuren en onmiddellijk nadien zou het voertuig vertrokken zijn. Deze laatste (meldster) sprak van een witte bestelwagen van het merk Mercedes (kentekenplaat onbekend). Er zijn geen vermoedens nopens de verdachten. 

23.07.2020 | 13:00-17:56 | BIN Picardië, BIN Schilde-centrum | vermiste dementerende man - aangetroffen!

Naar aanleiding van een onrustwekkende verdwijning werden het BIN Picardië en het BIN Schilde-centrum opgestart. De man werd uiteindelijk aangetroffen op een bus van 'De Lijn'. Dank voor uw medewerking!

23.07.2020 | 00:00-07:00 | BIN Steynhoeve | poging diefstal uit woning

Een bewoner van een pand gelegen in de Catharinadreef, bemerkte dat onbekenden het codeklavier van de automatische poort hebben ontvreemd. Tevens zag hij dat de draadafsluiting rondom de woning werd beschadigd als gevolg van een inklimming. De opgeroepen politiepatrouille heeft geen braakschade op de eigenlijke woning vastgesteld. Het door de patrouille verrichte buurtonderzoek is negatief. Er zijn geen vermoedens nopens de daders. 

23.07.2020 | 04:30 | BIN Zoerselhoek | inbraakalarm woning

In de Stijn Streuvelslaan ging het inbraakalarm van de woning van de oproeper af. Een politiepatrouille snelde ter plaatse. Uit het nazicht blijkt dat een schuifraam openstond maar dat er geen sporen van braak zijn. De oproeper is niet zeker of hij het schuifraam slotvast had achtergelaten. Bijkomend kan niet worden vastgesteld dat de woning effectief door onbekenden werd betreden. Op het eerste zicht werd er niets ontvreemd.  Het nazicht naar verdachte personen is negatief.

22.07.2020 | 21:25-23:23 | BIN's 'Cambeenbos', 'De Merel', 'De Witte Hoeve', 'Hoge Heide',  'Kloosterveld', 'Rommersheide' | onrustwekkende verdwijning - persoon aangetroffen!

Inzake een onrustwekkende verdwijning van een meerderjarige vrouw - zich verplaatsend met een voertuig -  werden verschillende BIN's opgestart. Om 23u23 kon de vermiste in de nabije omgeving van de woning, worden aangetroffen. Medische zorgen werden verstrekt. Dank voor uw medewerking inzake de zoeking.

21.07.2020 | 23:45 | BIN Kloosterveld | verdachte gedragingen 

In de Franciscanessenlaan zag een buurtbewoner hoe een verdacht persoon zich tot op de nabijgelegen bouwwerf begaf. Tevens zag hij een openstaand raam aan het gebouw in opbouw. Beschrijving verdachte: jongeman, donker haar, drager van een bordeaux T-shirt met witte letters. De ter plaatse geroepen politiepatrouille kon de verdachte niet aantreffen. Er werd geen schade vastgesteld. 

20-21.07.2020 | 21:00-11:15 | BIN Malle Molen | diefstal van materialen op bouwwerf

Vanop een bouwwerf gelegen langs de Antwerpsesteenweg, hebben onbekenden materialen ontvreemd uit de in opbouw zijnde appartementen. Het door de politiepatrouille verrichte buurtonderzoek is negatief. Er zijn geen vermoedens nopens de dader(s). 

05-19.07.2020 | 10:30-19:30 | BIN Ossegoor | fietsdiefstal uit garage

In de Kapelstraat hebben onbekenden een klassieke herenfiets (kenmerken: merk & type: Oxford Explorer, grijze kleur, sticker 'Rijwielen Hermans') ontvreemd uit een niet slotvaste garage (gelegen achteraan een bebouwd perceel). Het door de politiepatrouille verrichte buurtonderzoek is zonder resultaat. Er zijn geen vermoedens nopens de dader(s). '

18-20.07.2020 |12:00-19:00 | BIN St.-Lenaarts | opzettelijke beschadigingen voertuig

In een ondergrondse parking van een appartementsgebouw gelegen in de Processieweg, hebben onbekenden verschillende autobanden stukgestoken. Er zijn geen vermoedens nopens de dader(s). Het nazicht is negatief. 

20.07.2020 | 00:47 | BIN Risschot | (vermoeden van) opzettelijke brandstichting

Een alerte bewoner van de Essendreef bemerkte een brandende vuilniszak, gestald op de openbare weg op ruime afstand van de woningen. De oproeper kon het vuur zelf blussen. Het door de politiepatrouille verrichte nazicht naar de onbekende dader(s), is negatief. Er zijn geen vermoedens nopens de dader(s).  

10-19.07.2020 | 18:30-09:00 | BIN Biest | diefstal met braak uit KLJ-lokaal

Onbekenden pleegden in de Lange Pad, een diefstal uit gebouw (vestiging van 'VZW 't Scheutje). Zij maakten buit in het aldaar gelegen KLJ-lokaal. Er zijn geen vermoedens nopens de dader(s). Ingevolge de diefstal met braak is schade (steeksporen) zichtbaar op de stijlen van verschillende ramen en deuren.  

19.07.2020 | 05:00-05:15 | BIN 'Sas 4-5' | diefstal met braak uit verdeelautomaat

In de Vaartlaan ontvreemdden onbekenden de geldlade met inhoud van een verdeelautomaat (opgesteld nabij de openbare weg). De daders hebben hiertoe twee hangsloten met een kniptang verwijderd en met een steekvoorwerp de verdeelautomaat opengebroken. Uit het door de politiepatrouille verrichte buurtonderzoek blijkt dat enkele bewoners werden opgeschrikt door het geluid van de braak. De vaststellende patrouille heeft het technisch labo ter plaatse gevraagd voor het uitvoeren van een sporenonderzoek. Het onderzoek is lopende.

19.07.2020 | 04:11 | BIN Schilde-centrum | verdachte toestand

Een buurtbewoner van de Schoolstraat, bemerkte een openstaande deur aan het postkantoor. De ter plaatse geroepen politiepatrouille stelde geen braakschade vast doch wel dat het gaat om een defecte deur. De eigenaar werd in kennis gesteld. 

18.07.2020 | 23:37 | BIN Schilde-centrum | diefstal met braak uit woning

In de Kasteeldreef, bij afwezigheid van de bewoners (ontvingen een alarmmelding), verschaften onbekenden zich toegang tot een woning door middel van het openbreken van een raam gelegen achteraan de woning (1ste verdieping).

Hiertoe werd een houten tuintafel verplaatst tot tegen de gevel waardoor men makkelijk kon opklimmen tot het raam. De onbekende dader(s) doorzocht de 1ste verdieping. Via dezelfde weg, als deze van binnenkomst, werd de woning met de vergaarde buit verlaten.

De ter plaatse gesnelde politiepatrouille vroeg een speurhondengeleider met hond ter plaatse ter ondersteuning van het nazicht naar de dader(s). Het nazicht bleef echter zonder resultaat. Het technisch labo werd ter plaatse gevraagd voor het verrichten van een sporenonderzoek. Er zijn geen vermoedens nopens de dader(s). 

18.07.2020 | 15:18 | BIN Bloemenwijk | verdacht persoon

Melding dat een jonge man (Nederlandse origine, groot van lichaamsgestalte, blond haar en drager van een rugzak) ,onder het mom van het aanbieden van goedkope elektriciteitscontracten, bijzondere interesse vertoonde voor woningen (gelegen in Het Klooster) die de aanblik geven van afwezigheid van de bewoners. Na deze oproep werden geen nieuwe gelijkaardige meldingen geregistreerd. 

18.07.2020 | 00:38 | BIN Bergen | verdacht voertuig

In de Bellevuedreef bemerkte een bewoner hoe de bestuurder van een voertuig zich met zijn voertuig verdacht had opgesteld. De bewoner verwittigde onze diensten en een politiepatrouille kwam onmiddellijk ter plaatse. De verdachte werd voor verder onderzoek overgebracht ten burele. 

16.07.2020 | 17:37 | BIN Schils Veld | overlast

Een bewoner van de Zandhovensebaan zag dat drie vreemde types zich verdacht gedroegen. De oproeper vermoedde dat de verdachten dronken waren. De ter plaatse geroepen politiepatrouille heeft één persoon kunnen aantreffen. Deze werd overgebracht ten burele tot ontnuchtering.

15-16.07.2020 | ... | BIN Picardië | vandalisme door hangjongeren

In de Molenstraat ter hoogte van de serviceflats, hebben hangjongeren (in de loop van de afgelopen nacht) bovenop de geluidsoverlast (veroorzaakt door alcoholgebruik en luide muziek)  beschadigingen toegebracht aan de aanwezige speeltuigen. De ter plaatse geroepen politiepatrouille verrichtte de vaststellingen.

Aan de melder werd verzocht om op het tijdstip zelf, wanneer de feiten zich voordoen, onmiddellijk onze diensten in kennis te stellen. Er zijn geen vermoedens nopens de identiteit van de dader(s). 

15-16.07.2020 | 10:00-12:15 | BINJuxschot | vandalisme

In de Handelslei zijn onbekenden over de draadafsluiting van een bedrijfsterrein geklommen en hebben er enkele voertuigen beschadigd. Er zijn geen vermoedens nopens de dader(s). 

15.07.2020 | 10:00-21:00 | BIN Bloemenwijk | diefstal uit woning

In de Handelslei - bij afwezigheid van de bewoner - hebben onbekenden goederen ontvreemd, uit het appartement van de oproeper. De op 16/07/2020 opgeroepen politiepatrouille, stelde vast dat er geen braakschade werd veroorzaakt.. Een proces-verbaal lastens onbekenden werd opgemaakt.  

14-15.07.2020 | 23:00-18:30 | BIN Picardië | poging diefstal met braak uit woning

Een bewoner van de Moerhoflaan stelde schade vast aan het deurslot van de inkomdeur van de woning. Onbekenden poogden door middel van manipulatie van het deurslot, met een puntig voorwerp, toegang te verkrijgen tot in de woning. Ingevolge de mislukte poging is er bovenop de veroorzaakte schade geen nadeel. Uit het door de politiepatrouille gevoerde buurtonderzoek blijkt dat men rond 23u een voertuig heeft horen vertrekken. Een beschrijving van het voertuig ontbreekt en er zijn geen vermoedens nopens de dader(s). 

14.07.2020 | 22:29 | BIN Steynhoeve | verdachte personen

Een bewoner in de Dwarsdreef zag twee manspersonen wandelen, die een bijzondere aandacht hadden voor de woningen. Beschrijving verdachten: beiden ongeveer 40 jaar oud, vreemde origine, één van hen had wat langer grijs haar, beiden drager van een korte broek. Oproeper zegde dat de mannen vreemd waren aan de buurt. De ter plaatse geroepen politiepatrouille heeft de verdachten niet meer kunnen aantreffen. 

14.07.2020 | 21:52 | BIN Picardië | verdachte handelingen

Een bewoner in de Molenstraat bemerkte een dame die tijdens het bussen van een folder, foto's nam van de huizen in de buurt. Wanneer hij de dame aansprak, antwoordde zij in de Nederlandse taal met een Pools accent. Over haar handelingen gaf zij geen sluitend antwoord waarop zij wegwandelde. 

Beschrijving verdachte: vrouw met kort donker haar, geschatte leeftijd: eind 40 - begin 50 jaar oud, Een meer specifieke beschrijving ontbreekt. De ter plaatse geroepen politiepatrouille voerde uitgebreid nazicht naar de verdachte, doch dit nazicht was negatief. 

14.07.2020 | 20:51 | BIN Zoersel-Noord | verdacht persoon

In de Krekelenberg zag een bewoner een manspersoon wandelen, die bijzondere aandacht had voor de woningen in de buurt. De oproeper vond dit verdacht en verwittigde onze diensten. Beschrijving verdachte: man met baard en getaande huid, drager van een licht beige broek, witkleurige T-shirt, blauwkleurige vest. De man wandelde richting Voorne. De opgeroepen politiepatrouille heeft de verdacht niet meer kunnen aantreffen. 

14.07.2020 | 19:48 | BIN Krabbershoek | verdacht voertuig

Oproeper zag in de R. Van Ostayenlaan een oude zwartkleurige BMW met Roemeens kentekenplaat rijden richting P. Verbernelaan. In het voertuig zaten drie inzittenden die foto's van de buurt namen. Het door de politiepatrouille verrichte nazicht naar de verdachten, zowel ter plaatse als in de ruime omgeving, is zonder resultaat. 

09-14.07.2020 | 12:00-12:00 | BIN Zoersel Noord | poging diefstal met braak uit woning

Bij thuiskomst uit vakantie bemerkte een bewoner in De Hulsten, dat onbekenden getracht hebben in te breken via de ramen gelegen aan de achterzijde van de woning. De voorziene rolluiken werden ingevolge de poging, beschadigd. Er zijn geen vermoedens nopens de dader(s). 

13.07.2020 | 11:36 | BIN Schils Veld | verdachte handelingen

Oproeper zag t.h.v. kruispunt Kraanstraat/Liersebaan, hoe twee mannen van vreemde origine de nabij gelegen woningen observeerden. Eén van hen kon worden aangetroffen door de politiepatrouille. De man werd meegenomen ten burele voor verder onderzoek. ​

13.07.2020 | 00:55 | BIN Steynhoeve | verdachte gedragingen

In de Bosduifdreef zag een buurman het lichtschijnsel van enkele zaklampen op het perceel van zijn buur. Tevens hoorde hij de honden blaffen. Omwille van deze verdachte gedragingen verwittigde hij onze diensten. Verschillende politiepatrouilles snelden ter plaatse. Het uitvoerige nazicht bleef echter zonder resultaat. Er werden geen verdachten aangetroffen alsook geen verdachte gedragingen opgemerkt. 

11-12.07.2020 | 22:00-09:00 | BIN Hertebos | poging diefstal met braak uit woning

In de Veldlei poogden onbekenden een diefstal met braak op de achterdeur van de woning.

Na inklimming over een omheining trachtten de onbekende dader(s) - aan het zicht van de straat  onttrokken - met een puntig voorwerp de achterdeur te forceren. Ingevolge de poging braak is schade zichtbaar op zowel de deur als de deurstijl. De poging werd om onbekende reden(en) gestaakt. De woning werd niet betreden.

Het door de politiepatrouille gevoerde buurtonderzoek is negatief. 

11.07.2020 | 18:04 | BIN St.-Lenaarts | verdacht voertuig

Een bewoner van de Kloosterstraat, zag hoe twee inzittenden (manspersonen) in een voertuig zijn woning aan het observeren waren. Hij verwittigde onze diensten waarop verschillende patrouilles zich ter plaatse begaven. Het verdachte voertuig werd niet meer aangetroffen.

11.07.2020 | ... | BIN achter de Keyzershoeve | agressieve verkoop van diensten

Een bewoner in de Schorpioenlaan maakt melding van het feit dat onbekenden (zigeunertypes), zich bij verschillende woningen aanbieden voor het ontmossen van de daken. Zij zouden enkele duizenden euro's vragen in ruil voor deze dienst. De veelal geïntimideerde bewoners stemmen vervolgens in met deze ongevraagde aangeboden dienst. De zogenaamde 'dienstverrichters' gaan uiteindelijk akkoord met een vergoeding tussen de 500 à 1000 euro.

In de meeste gevallen betreft de aanbeller een oude man die de Nederlandse taal maar beperkt spreekt en dit met een Frans accent. De groep zou zich verplaatsen met een camionette met Franse nummerplaat. Een meer specifieke beschrijving ontbreekt. De feiten werden daags nadien gemeld. 

10-11.07.2020 | 12:00-11:39 | BIN St.-Lenaarts | vandalisme

Melding van vandalisme aan voertuig geparkeerd op 'parking in open lucht' gelegen in de Dijkstraat. Melder bemerkte bij terugkomst aan zijn voertuig dat de banden deels waren afgelaten. Binding feiten: op 24/5, 4/7 en op 29/6-1/7/2020 werden eveneens feiten van vandalisme vastgesteld, nl.: bandenspanning afgelaten en vijzen die in de banden werden gestoken. Telkenmale geen vermoedens nopens de dader(s). 

10.07.2020 | 19:18-19:24 | BIN Malle Molen | fietsdiefstal

Melder had zijn fiets kortstondig (niet slotvast) gestald in de Zwanenstraat. Bij terugkomst stelde hij de diefstal van zijn fiets vast. Beschrijving fiets: klassieke herenfiets van het merk FLYER, blauwe kleur, +-/ 20 jaar oude fiets, voorzien van 2 nieuwe banden, groen cijferslot onder zadel en achteraan 2 lichten. Er hebben zich ter plaatste geen getuigen gemeld.

09-10.07.2020 | 23:00-18:00 | BIN Juxschot | diefstal van nummerplaat

Melder had zijn voertuig geparkeerd op een braakliggend perceel in de E.Vermeulenstraat. Bij terugkomst aan zijn camionette, stelde hij de diefstal vast van de nummerplaat (originele). Er zijn geen vermoedens nopens de dader(s). Het nazicht is negatief.

09.07.2020 | 16:31 | BIN-Z Schilde | heterdaad winkeldiefstal

De uitbater van een handelszaak gelegen op de Turnhoutsebaan, betrapte twee winkeldieven. Op zijn vraag werden de ontvreemde goederen aan hem overhandigd, waarna de daders de winkel verlieten en wegreden met een zilverkleurige VW Passat (bouwjaar +/- 2003), voorzien van een Poolse nummerplaat. De oproeper zag hen wegrijden richting Sint-Antonius Zoersel.

Beschrijving verdachten: beiden tussen 1m70 à 1m75 groot, de man had een geblokte lichaamsbouw, kaalhoofdig, drager van een trainingspak en mogelijk een T-shirt. De vrouw had blond haar in een staart, was drager van een roze trui en buideltas. Beiden spraken een vreemde taal.

Het 'BIN-Z Schilde' werd opgestart. De daders konden tot op heden niet worden gevat. Indien u deze verdachten opmerkt, gelieve onmiddellijk de dienst '101' te contacteren.

29.06-05.07.2020 | 09:00-09:00 |  BIN Picardië | verdachte oproep

Melder kreeg telefonische oproep met de melding dat men zou langskomen voor nazicht van telefoonlijnen, dataverbindingen, modems, routers, enz... De persoon aan de andere kant van de lijn moest enkel nog weten wanneer dit zou passen (voor- of namiddag?). Wanneer melder zegde dat hij vermoedde dat de oproeper een malafide oproep deed en dat hij de politie zou verwittigen, werd de man verbaal agressief en beëindigde hij de oproep. 

08-09.07.2020 | 19:20-10:30 | BIN Hoge Heide | diefstal met braak uit voertuig

Een bewoner van de Pierrelaan stelde vast dat onbekenden zijn (op de oprit slotvast geparkeerd) voertuig volledig hadden doorzocht en dat de middenconsole werd ontvreemd. De dader(s) had zich toegang verschaft tot het voertuig door  middel van het inslaan van een raam. Er zijn geen vermoedens nopens de dader(s). 

09.07.2020 | 01:00-05:00 | BIN Hoge Heide | diefstal met braak uit voertuig

In de Lijsterbeslaan werd een bewoner slachtoffer van een diefstal met braak uit voertuig. Hij had zijn voertuig onder de carport slotvast achtergelaten maar bemerkte vanochtend dat onbekenden de achterruit hebben stuk geslagen en buit maakten. Het door de politiepatrouille verrichte buurtonderzoek is negatief. Er zijn geen vermoedens nopens de dader(s).  

08.07.2020 | 02:12 | BIN Zandbergen | vandalisme

Een buurtbewoner van de Bosschaertlaan zag hoe onbekenden enkele (flexibele) verkeerspaaltjes uit de grond trokken. De opgeroepen politiepatrouille kon de daders niet meer aantreffen. Er zijn geen vermoedens nopens de daders. 

05-07.07.2020 | 18:00-20:40 | BIN Schils Veld | vandalisme

Onbekenden hebben een zijraam van het jeugdlokaal gelegen in de Lindenstraat, beschadigd. Er zijn geen vermoedens nopens de dader(s). Het nazicht is negatief. 

07.07.2020 | 17:15 | BIN Gouwberg | vandalisme

Een buurtbewoner was getuige van het stuk werpen van enkele ramen van een leegstaand pand (gelegen in de Tulpenlaan), door drie jongeren. Nadien vluchtten zij, zich verplaatsend per fiets, weg richting Wijnegemsteenweg via de Narcissenlaan. Eén van hen had een skateboard op de rug. Een meer specifieke beschrijving ontbreekt.  De opgeroepen politiepatrouilles konden de jongeren niet meer aantreffen. 

06-07.07.2020 | 17:00-08:00 | BIN Zandbergen | vandalisme

Onbekenden vernielden een muurtje vooraan het OC Clara Fey-gebouw gelegen in de Kerklei. Er zijn geen vermoedens nopens de dader(s). Het nazicht is negatief. 

07.07.2020 | 01:13 | BIN Rommersheide | verdacht voertuig

Een bewoner van Rommersheide zag een verdacht voertuig rijden richting Schubertlaan. Het voertuig betrof een grote grijze camionette met geblindeerde ruiten (type Ford Transit). De opgeroepen politiepatrouille heeft het verdachte voertuig niet meer aangetroffen. 

03.07.2020 | 19:30-23:40 | BIN Krabbershoek | poging diefstal uit woning

De bewoner van een woning gelegen in de Molenstraat, bemerkte dat onbekenden trachtten zijn woning te betreden via een slotvaste achterdeur. Hij stelde schade vast ter hoogte van de deurklink alsook op de deurstijl (ter hoogte van het deurslot zijn enkele inkepingen zichtbaar). Men heeft om onbekende reden(en) de poging gestaakt. De woning werd niet betreden. Er zijn geen vermoedens nopens de dader(s). Het door de politiepatrouille verrichte buurtonderzoek is zonder resultaat. 

03.07.2020 | 16:43 | BIN's 'Juxschot', 'Ossegoor', 'Zoersel Noord', 'BIN-Z Malle' | heterdaad winkeldiefstal 

Vrijdag zagen mensen twee verdachte personen wegrijden aan een supermarkt in het centrum van Zoersel. Onze interventieploeg heeft de achtervolging ingezet en kon de auto onderscheppen. De verdachten zetten het op een lopen, maar konden even later opgepakt worden. De auto inclusief buit werd in beslag genomen. De twee worden verdacht van een reeks winkeldiefstallen.

01-02.07.2020 | 21:00-08:15 | BIN Schrobbershoek | vandalisme in schoolgebouw

In een middelbare school gelegen langs de Herentalsebaan, hebben onbekenden beschadigingen toegebracht. De onbekende daders konden het schoolgebouw betreden na braak op een toegangsdeur van de sporthal. Vervolgens werden verschillende lokalen bezocht en werd ook hier schade toegebracht. De vaststellende politiepatrouille heeft het technisch labo ter plaatse gevraagd, voor het uitvoeren van een sporenonderzoek. Er zijn geen vermoedens nopens de daders.

24.06-01.07.2020 | 15:00-15:30 | BIN Bergen | poging diefstal uit gebouw

Onbekenden poogden een diefstal met braak op een (leegstaand) gebouw gelegen langs de Turnhoutsebaan. Het perceel werd betreden na het verwijderen van een slagboom. De onbekende dader(s) begaven zich vervolgens naar de achterzijde van het gebouw om daar braak te plegen op een toegangsdeur. Men heeft het pand echter niet kunnen betreden. De verwijderde slagboom heeft men bij het verlaten van het perceel, meegenomen. De vaststellende politiepatrouille heeft geen bruikbare sporen kunnen aantreffen. Het buurtonderzoek is negatief. Er zijn geen vermoedens nopens de dader(s). 

30.06.2020 | 01:00-08:00 | BIN Ossegoor | diefstal met braak uit woning

Een bewoner van een woning gelegen langs de Dennenlaan, bemerkte dat onbekenden zich toegang hadden verschaft tot zijn woning door middel van braak op de achterdeur. Hiertoe hadden zij het cilinderslot uit de slotkast verwijderd. Vervolgens werd de woning doorzocht en de daders maakten buit.

Uit het door de politiepatrouille gevoerde buurtonderzoek bleek dat, men omstreeks 2 uur luid hondengeblaf heeft gehoord. Dit is het vermoedelijke tijdstip van de diefstal met braak. Het technisch labo werd ter plaatse gevraagd voor het verrichten van een sporenonderzoek.  

Tijdens diezelfde nacht werd in de Mostheuvellaan (gelegen buiten het BIN Ossegoor) eveneens een diefstal uit woning (zonder braak) gepleegd. Er zijn geen vermoedens nopens de daders.

11.06.2020 | 18:45 | BIN Bloemenwijk | verdachte gedragingen

Een bewoner in de Wandelweg, zag dat een jongeman de huizen in de straat filmde. Hij begaf zich van woning tot woning. De man werd beschreven als volgt: vreemde origine, drager van een purperkleurige polo en een blauwe jeans. Een meer gedetailleerde beschrijving ontbreekt. Een politiepatrouille begaf zich onmiddellijk ter plaatse maar kon de verdachte niet meer aantreffen. 

09-10.06.2020 | 12:00-... | BIN Juxschot | fietsdiefstal ter hoogte fietsenstalling

Bij terugkomst aan een fietsenstalling gelegen in de Bethaniënlei, stelde de eigenaar van een fiets de diefstal van zijn fiets vast. Beschrijving fiets: damesfiets NORTA, zilver-/roodkleurig, voorzien van 2 zwarte fietstassen, een fietspomp en een zwart zadel. Geen verdere specificaties gekend. Er zijn geen vermoedens nopens de dader(s). Nazicht negatief. 

09-10.06.2020 | 09:00-12:00 | BIN Schils-Veld | poging diefstal uit woning in appartementsgebouw

Onbekenden trachtten toegang te verkrijgen tot de inkom van een appartementsgebouw, gelegen langs de Turnhoutsebaan. Met een puntig voorwerp werd getracht de cilinder van het deurslot te forceren. De poging werd om onbekende redenen gestaakt. Er zijn geen vermoedens nopens de dader(s). Het nazicht is negatief. 

09-10.06.2020 | 22:00-10:00 | BIN achterdeKeyzershoeve | poging diefstal uit voertuig

In de Braakstraat werd een bewoner omstreeks 01u30 wakker door het geblaf van zijn hond. Naar buiten kijkende richting het tuinhuis, zag hij de schrikverlichting branden. 's Morgens stelde de bewoner vast dat onbekenden getracht hebben in te breken in zijn op de oprit geparkeerd voertuig. Ingevolge de poging is braakschade zichtbaar op de deur aan bestuurderszijde. De onbekende dader heeft geen buit kunnen vergaren. Het nazicht is negatief. 

 

 

Bijlage
Wat is verdacht? (463.14 KB)
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 03 210 40 00.