Je woont niet meer in België maar wil een uittreksel uit het strafregister?

Als je niet langer ingeschreven bent in België en je een uittreksel uit het Belgisch strafregister wil aanvragen, kan je terecht bij:

FOD Justitie
Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel

E-mail: strafregister@just.fgov.be

Vermeld daarbij zeker:

  • je naam
  • je adres
  • je geboortedatum en -plaats
  • de reden van je aanvraag

Voeg ook een kopie van uw paspoort bij.

Het uittreksel van je strafregister persoonlijk ophalen kan ook.

Loket van de dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan 80
1000 Brussel

Openingsuren: 09:00 - 11:30 uur en 14:00 - 15:30 uur.

Meer infohttp://diplomatie.belgium.be.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 03 210 40 00.