Nieuws

Tijdelijke uitbreiding Police-on-Web

Police-on-web, https://www.politie.be/nl/e-loket,
het digitaal loket waarop je online klacht kan indienen voor kleine misdrijven, werd tijdelijk uitgebreid met een zestal niet-dringende feiten.

 

SAMEN TEGEN CORONA

Ons land ontsnapt niet meer aan de gevolgen van het Coronavirus. Ook wij nemen als korps gepaste maatregelen om zowel de gezondheid van onze werknemers, bezoekers en partners te garanderen. 

 

Nummerplaat schrappen

De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (camerawet) werd grondig gewijzigd door de wet van 21 maart 2018 en legt jou, als bezitter van bewakingscamera’s, enkele verplichtingen op.

Wil je op de hoogte zijn van de wijzigingen van 2018 in de wapenwet? Lees dan bijgevoegde brochure!