Iedereen een Max

Child Focus wil dat ieder kind een vertrouwenspersoon heeft waarbij hij of zij steeds terecht kan. Daarom lanceert het de campagne 'Iedereen een Max'. 

max

Child Focus wordt elke dag met gemiddeld 3 nieuwe verdwijningen van minderjarigen geconfronteerd, waarbij het in 80% van de gevallen weglopers betreft. Doorheen vrijwel alle ernstige dossiers merkt de stichting een rode draad: het kind of de jongere had niemand bij wie het terecht kon. Minderjarigen zitten soms in de knoei met zichzelf, kampen met online of offline problemen, velen praten te weinig over wat ze meemaken en zoeken te weinig hulp. Ze voelen zich eenzaam waardoor er problemen ontstaan of bestaande problemen net erger worden. Daarom lanceert Child Focus het concept “Max”: de ambitie dat elk kind tussen 10 en 12 jaar oud een vertrouwenspersoon, een Max, heeft. 

Minderjarigen moeten voelen dat er mensen in hun omgeving klaar staan om hen te helpen voor er zich problemen voordoen of als er effectief problemen zijn. Ook wil Child Focus, samen met de kinderen, de deur alvast op een kier zetten, zodat ze ook op latere leeftijd over eventuele problemen durven en kunnen praten. Dat ze beseffen dat het “normaal” is om hulp te zoeken als het even niet meer gaat, het taboe doorbreken dus.

Kinderen moeten hun Max 100% vertrouwen. Het moet iemand zijn bij wie ze terechtkunnen met hun vragen, problemen of om eens te babbelen. Gewoon iemand zonder vooroordelen en bij wie ze zich goed voelen, die ook wel eens leuke dingen met hen doet. Iemand die zonder veel omwegen bereikbaar is. Max is iemand die de kinderen zelf kiezen, en niet omgekeerd. Dat kunnen heel uiteenlopende volwassenen zijn: een broer, nicht, babysit, leider, leerkracht, buurvrouw,... Je kan ook kiezen voor meerdere Max’en en jouw Max kan veranderen doorheen de tijd.

De Max moet zelf ook instemmen om de vertrouwenspersoon te zijn voor het kind. De ontstane vertrouwensband tussen beiden stopt niet bij de leeftijd van 12 jaar, de bedoeling is dat deze ook daarna wordt verder gezet. Via www.iedereeneenmax.be kunnen jongeren aan de hand van een MAX-MIX video hun vraag stellen aan hun toekomstige Max. 

 

Child Focus  |  Iedereen een Max