Snelheidsovertredingen beboet via GAS-reglement

Vanaf 1 januari 2022 zal een deel van de snelheidsovertredingen in de politiezone Klein-Brabant via een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) beboet worden.

GAS snelheid

Wie vanaf 1 januari in Bornem of Puurs-Sint-Amands geflitst wordt op een plek waar je maximaal 30 of 50 km/u mag rijden, kan een GAS-boete ontvangen. Enkel overtredingen die als ‘licht’ worden aanzien kunnen via het GAS-reglement beboet worden. Daarvoor moet de overtreding aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • de overschrijding van de snelheidslimiet mag maximaal 20 km/u zijn;
  • op een locatie waar de maximumsnelheid 30 of 50 km/u is;
  • een meerderjarige natuurlijke persoon of een rechtspersoon begaat de overtreding;
  • de vaststelling gebeurt met een automatisch toestel gefinancierd door de lokale overheid;
  • men stelt op dat moment geen andere overtreding vast.

Als de overtreding niet aan deze voorwaarden voldoet, volgt er alsnog een strafrechtelijke procedure.

Een GAS-boete voor een snelheidsovertreding zal evenveel bedragen als de strafrechtelijke boete en hangt dus af van de zwaarte van de overtreding. Tegen een GAS-boete kan men binnen de maand na de kennisgeving verweer indienen bij de sanctionerend ambtenaar. Als het verweer niet aanvaard wordt kan men binnen de 30 dagen na de kennisgeving beroep aantekenen bij de politierechtbank. Die oordeelt over de wettelijkheid en proportionaliteit van de boete.

GASAM

Voor de afhandeling van de boetes werken Bornem en Puurs-Sint-Amands samen met de dienst GASAM van Stad Mechelen.

Heb je een vraag, kijk dan in deze FAQ. De kans is groot dat je daar reeds een antwoord vindt.

Om de dienst GASAM te contacteren, kan je gebruik maken van de webformulieren op de website van Bornem en Puurs-Sint-Amands.