Tijdelijk eenrichtingsverkeer in Heidestraat en Heikant in Puurs-Sint-Amands

Op de hoek van de Pastoor van Kerckhovenwijk en de Heidestraat komt er een private werfzone met tijdelijke inname van het openbaar domein. Daardoor wordt de verkeersregeling vanaf 14 februari tijdelijk aangepast.

heidestraat

Om de doorstroming ter hoogte van de Pastoor van Kerckhovenwijk te garanderen, zullen er verkeerslichten worden geplaatst aan het kruispunt met de Heidestraat. Als gevolg hiervan zal de Heidestraat vanaf “de Waggel”  tot het kruispunt Heikant én het eerste deel van Heikant tot kruispunt Hemelrijken éénrichtingsverkeer worden. Het verkeer zal moeten rondrijden via Hemelrijken dat wel toegankelijk blijft in beide richtingen.

Deze ingreep moet vermijden dat het verkeer vast komt te staan ter hoogte van de versmalling in de Heidestraat en op het kruispunt Heidestraat/Heikant/J. Van Droogenbroeckstraat. De start van de werf en de bijhorende maatregelen zijn voorzien op 14 februari. Volgens de huidige planning zou dit tot najaar 2022 duren. De tijdelijke verkeersregeling zal geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd worden. 

Nadien zal er een nieuwe definitieve verkeersregeling komen in de Heidestraat. Alle opties worden grondig geëvalueerd om tot een betere en veiligere doorstroming te komen.