Verkeersveilige Gemeente

Tijdens de Dag van de Verkeersveilige Gemeente ontvingen we van de provincie Antwerpen samen met de gemeentes Bornem en Puurs-Sint-Amands een erkenning voor onze inspanningen van de afgelopen jaren om de verkeersveiligheid in Klein-Brabant te verhogen.

verkeersveilige gemeente

In 2018 startte onze politiezone samen met de gemeentes Bornem en Puurs-Sint-Amands aan het traject Verkeersveilige Gemeente. Hiermee wordt aan een veiligere omgeving in het verkeer gewerkt. Het doel is het aantal verkeersslachtoffers te verminderen en idealiter terug te brengen tot nul. 

Tijdens de Dag van de Verkeersveilige Gemeente kregen we een bedanking voor de reeds geleverde inspanningen.

We blijven ons ook in de toekomst verder inzetten voor een verkeersveilig Klein-Brabant!

 

 

verkeersveilige gemeente