Algemene bestuurlijke politieverordening Klein-Brabant

Dit reglement is van toepassing vanaf 15 april 2019 op het grondgebied van de gemeenten Bornem en Puurs-Sint-Amands en op elke persoon die zich op het grondgebied bevindt, ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit.

Dit reglement is van toepassing vanaf 15 april 2019 op het grondgebied van de gemeenten Bornem en Puurs-Sint-Amands en op elke persoon die zich op het grondgebied bevindt, ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit.