Organisatie en beleid

Hoe is het Belgisch politielandschap georganiseerd? Welke bestuursorganen bepalen het lokaal veiligheidsbeleid? En hoe gaan we als lokale politie te werk? Je leest het hier.

De politiediensten in België zijn gestructureerd op een federaal (federale politie) en een lokaal niveau (lokale politie).

De organisatie en het beheer van de politiezone staat onder leiding van het politiecollege en de politieraad. Daarnaast bepaalt de zonale veiligheidsraad het lokaal veiligheidsbeleid.

De lokale politie Klein-Brabant wil:

Een loyale, volwaardige en evenwaardige partner zijn bij het realiseren van het integraal veiligheidsbeleid, binnen het kader van het zonaal en nationaal veiligheidsplan.

Om de basispolitiezorg te verzekeren, namelijk de dienstverlening aan de bevolking, is binnen de politiezone voorzien in een aantal minimale werkingsnormen en andere operationele diensten.