Mission Statement

De lokale politie Klein-Brabant wil:

Een loyale, volwaardige en evenwaardige partner zijn bij het realiseren van het integraal veiligheidsbeleid, binnen het kader van het zonaal en nationaal veiligheidsplan.

Op die manier fundamenteel bijdragen tot het bevorderen van de openbare rust, veiligheid en gezondheid in het bijzonder door:
Te zorgen voor een harmonisch verloop van het leven in de gemeenschap;
Problemen inzake veiligheid te voorkomen, op te lossen en te beheersen;
De bevolking te beschermen, te helpen, gerust te stellen en haar vertrouwen waardig te blijven.

Wij doen dit:

Door oordeelkundig en kwalitatief hoogstaand in te spelen op de verwachtingen, bezorgdheden en onveiligheidsgevoelens van eenieder;
In overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, alle instanties en met de burger die een bijdrage kunnen leveren tot het realiseren van het integraal veiligheidsbeleid;
Met aandacht voor en in overleg met alle medewerkers, in een relatie van wederzijds respect en mogelijkheden tot ontwikkeling van het persoonlijk individu;
Door bezield te zijn van een geest van dienstverlening, gekenmerkt door:
een permanente beschikbaarheid;
een optimale, gepaste aanwending van de ons toevertrouwde middelen;
de betrachting de kwaliteit van ons werk steeds te verbeteren.