Organogram

Om de basispolitiezorg te verzekeren, namelijk de dienstverlening aan de bevolking, is binnen de politiezone voorzien in een aantal minimale werkingsnormen en andere operationele diensten.

Onderstaand organogram geeft de organisatiestructuur van ons korps weer.

Het korps wordt sinds 1 maart 2017 geleid door hoofdcommissaris Jan Van de Vreken. De korpschef staat in voor het algemeen beheer van de politiezone en in het bijzonder voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. Hij voert zijn taken uit onder het gezag van het politiecollege en de politieraad.

Organogram 2018