Buurtinformatienetwerk (BIN): algemeen

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een vorm van samenwerking tussen inwoners van een bepaalde buurt of wijk en de lokale politie. Informatie-uitwisseling staat centraal om zo criminaliteit te voorkomen en aan te pakken.

Het doel is om:

  • het algemene veiligheidsgevoel te verhogen;
  • de sociale controle te bevorderen;
  • het belang van preventie te verspreiden.

Buurtbewoners, maar ook winkeliers of bedrijven, lichten de politie in (via het noodnummer 101) als ze iets verdachts zien. De politie onderneemt dan de nodige stappen. Als het onderzoek het toelaat, krijgen de BIN-leden ook feedback. Anderzijds kan de politie een BIN opstarten om inwoners of lokale handelaars uit te laten kijken naar een verdacht persoon of voertuig.

Hoe kan ik mij aansluiten bij een buurtinformatienetwerk (BIN)?

Is er voldoende interesse om binnen uw omgeving zelf een BIN(-Z) op te starten, neem dan contact op met Niko Meylaers, BIN aanspreekpunt van ons politiekorps.
Dit kan via mail naar bin@pz-klein-brabant.be.

Meer informatie

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 03 293 22 22.