Inname van het openbaar domein door een vaste kraan

In Bornem richt je je aanvraag niet meer tot de politie, maar kan je rechtstreeks bij de gemeente terecht. Deze link stuurt je door naar de aanvraagprocedure.

Bij inname van het openbaar domein voor het plaatsen van een vaste kraan in Puurs-Sint-Amands dient de aanvraag bij uitzondering een maand op voorhand ingediend te worden bij de dienst Operationele Coördinatie.

Bij het aanvraagformulier dient men volgende bijlage toe te voegen:

* Een plan of schets op schaal 1/50, 1/100 of 1/200 met aanduiding van :

  • de zone die in beslag zal worden genomen met alle afmetingen;
  • alle voorwerpen die zullen geplaatst worden in deze zone met hun afmetingen de straat, van perceelsgrens tot perceelsgrens, met aanduiding van de trottoirs, parkeerzones en rijbaan en hun afmetingen;
  • gebouwen in de onmiddellijke omgeving met vermelding van de huisnummers en aanduiding van belangrijke toegangen, inritten en garages;
  • vaste hindernissen die staan opgesteld in een zone van 6 meter rond de zone van inname, zoals verkeersborden, elektriciteitskasten, …

* Foto's ter illustratie (bij voorkeur)

* Een omleidingsplan voor het verkeer, indien van toepassing

Na goedkeuring van het college, wordt de toelating opgemaakt

De gemeenten vragen vanaf dag 2 een retributie voor de inname van het openbaar domein.

Bijlage
Aanvraagformulier (29.21 KB)
Retributie (156.39 KB)
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 03 293 22 22.