Inname van het openbaar domein door verhuis

Komt u in Bornem of in Puurs-Sint-Amands wonen of verhuist u uit één van deze gemeentes en maakt u gebruik van een verhuiswagen? Zorg dan zeker dat u over de nodige vergunning beschikt voor het innemen van de openbare weg.

In Bornem richt je je aanvraag niet meer tot de politie, maar kan je rechtstreeks bij de gemeente terecht. Deze link stuurt je door naar de aanvraagprocedure.

In Puurs-Sint-Amands wordt de opgemaakt door de dienst Operationele Coördinatie van onze politiezone op basis van een door u ingevuld aanvraagformulier, na gunstig advies van de gemeente.

Als u de openbare weg in neemt, dient u hiervoor minimum 24 uur vooraf parkeerverbodsborden te plaatsen bij het begin en einde van de parkeerzone. Tijdelijk kunnen deze niet uitgeleend worden bij de gemeente. U dient zich te wenden tot een privé firma.

Bijlage
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 03 293 22 22.