Ik ben zelf slachtoffer

Je wandelt op straat en wordt slachtoffer van willekeurig geweld..., je komt thuis na je werk en merkt dat er werd ingebroken..., je wordt lastig gevallen door een (ex-) partner ..., je portefeuille wordt brutaal afgenomen aan een bankautomaat..., een plots niet-natuurlijk overlijden schudt je leven door elkaar ...

Kortom, je werd slachtoffer van een schokkende gebeurtenis. Door dit plotse gebeuren kom je onverwacht en ongevraagd in aanraking met politie en justitie en misschien weet je niet goed wat je overkomt.

De lokale politie heeft een proces-verbaal opgesteld waarbij je wellicht al heel wat informatie hebt ontvangen. Nadien kan je toch nog heel wat onbeantwoorde vragen hebben.

Via onderstaande informatie vind je wellicht al heel wat antwoorden op de vragen die bij je opkomen.

Waarvoor kan ik terecht bij het aanspreekpunt slachtofferbejegening?
Een goede slachtofferbejegening en een correcte opvang zijn basistaken van elke politieambtenaar. Je kunt je als slachtoffer eveneens beroepen op een aantal rechten. De politie ziet hierop toe, licht je hierover in en staat je hierin bij. De politieambtenaar kan je ook doorverwijzen naar een andere dienst, wanneer die een betere oplossing voor je probleem kan bieden.

Contactinformatie
De dienst slachtofferbejegening van onze politiezone is bereikbaar:

  • Telefonisch:
    elke werkdag tussen 8.30u en 16.30u op tel. 03 293 22 22 (vragen naar de verantwoordelijke slachtofferbejegening)
  • Via e-mail:
    slachtofferbejegening@pz-klein-brabant.be
  • Voor dringende situaties:
    Op noodnummer 101 en/of bij onze permanentie via Tel. 03 293 22 22

Je kunt ook steeds terecht bij de vaststellende politie-inspecteur of bij je wijkagent. Die laatste kan je contacteren via de dienst wijkwerking op het algemeen telefoonnummer van de zone. Je kunt je wijkagent ook aanspreken tijdens zijn ronde.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 03 293 22 22.