Welke rechten heb ik?

Als slachtoffer heb je de volgende rechten:

  • recht op een eerbiedige en correcte behandeling
  • recht op het krijgen van informatie
  • recht op het geven van informatie
  • recht op juridische bijstand
  • recht op financieel herstel
  • recht op hulp
  • recht op bescherming en respect voor het privéleven

In deze brochure vind je meer informatie over de rechten die je hebt als slachtoffer van een misdrijf.

Hoe ga je om met de media?

Sommige situaties of ingrijpende gebeurtenissen krijgen vrij snel veel aandacht van de media. De journalisten vragen meteen interviews, foto's en beelden terwijl slachtoffers en hun familieleden zich in een kwetsbare situatie bevinden. De Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft een website ontwikkeld hoe je hiermee om kunt gaan. Volg de onderstaande link voor meer informatie:
www.slachtoffersenmedia.be.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 03 293 22 22.