Laatste nieuws https://www.politie.be/5360/ nl Resultaten maandthema mei https://www.politie.be/5360/nieuws/resultaten-maandthema-mei <p>Afleiding door GSM of smartphone aan het stuur zou in België jaarlijks verantwoordelijk zijn voor 2500 ernstige verkeersongevallen met een 30-tal dodelijke slachtoffers tot gevolg. </p> <p>Vandaar dat de boetes hoog zijn.  Het gaat om een zware overtreding. Dit betekent dat een proces-verbaal je minstens 174 euro kost. Er zullen in de nabije toekomst nog gelijkaardige controles worden uitgevoerd.</p> Do 8.06.2023 - 17:35 Lokale Politie Lier 4870 Infosessie 27 juni https://www.politie.be/5360/nieuws/infosessie-27-juni <p>Kom zeker een kijkje nemen op onze infosessie, wij publiceren een aantal openstaande plaatsen in de maand juli waaronder voor onze dienst noodhulp, wijkwerking en ILR team.<br /><a href="https://forms.office.com/e/5HpRR1EwkV">Inschrijven kan via https://forms.office.com/e/5HpRR1EwkV tem 23 jun</a>i.</p> Ma 5.06.2023 - 13:08 Lokale Politie Lier 4867 Aanwezigheid zaterdagmarkt https://www.politie.be/5360/nieuws/aanwezigheid-zaterdagmarkt Ma 5.06.2023 - 11:57 Lokale Politie Lier 4864 Resultaten actie douane https://www.politie.be/5360/nieuws/resultaten-actie-douane <p>5436 voertuigen werden gecontroleerd. De douane inden 3475,50 euro aan openstaande-en nieuwe boetes. 1 wagen werd in beslag genomen wegens het niet-kunnen betalen van de oplegde boete.</p> <p>Wij als lokale politie schreven volgende boetes uit:</p> <p>*1350 euro boete voor niet-correct verzekerde lading + rijden met gebarsten voorruit.</p> <p>*116 euro boete voor niet-correct verzekerde lading van een aanhangwagen.</p> <p>*1 wagen was getuned maar niet volgens wettelijk toegelaten normen.</p> <p>*1 bestuurder had niet het correcte rijbewijs om rond te rijden met zijn aanhangwagen+ deze was niet correct verzekerd.</p> <p>*1 bestuurder gebruikte zijn gsm achter het stuur.</p> <p>*1 bestuurder reed rond met een vervallen keuringsbewijs.</p> <p>*1 wagen werd in beslag genomen wegens niet- verzekerd en niet-ingeschreven.</p> <p> </p> <p>Wij namen 41 negatieve ademtests af en 1 negatieve drugstest in het verkeer. Deze actie was een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen verschillende diensten en zullen zeker herhaald worden!</p> Vr 26.05.2023 - 12:26 Lokale Politie Lier 4861 Resultaten alcoholcontroles https://www.politie.be/5360/nieuws/resultaten-alcoholcontroles-0 <p>Rijden onder invloed blijft met snelheid één van de grootste oorzaken van ongevallen. Wij blijven deze acties herhalen.</p> Ma 15.05.2023 - 13:17 Lokale Politie Lier 4858 Jaarverslag 2022 https://www.politie.be/5360/nieuws/jaarverslag-2022 <p><strong>Bevestiging criminaliteitscijfers op historisch laag niveau</strong></p> <p>De (geregistreerde) criminaliteitscijfers blijven op een historisch laag niveau. Op gebied van cybercrime zien we een daling t.o.v. 2021, maar de cijfers blijven toch op een hoog niveau. We zetten samen met de preventiedienst van de stad extra in op de preventie van phishing en andere vormen van cybercrime. Daarnaast voerden we zelf heel wat onderzoeken uit, wat mogelijk een verklaring kan zijn voor de daling. Alertheid blijft echter geboden.</p> <p>Opvallend in 2022 was het oprollen van een internationale drugsbende met tal van aanhoudingen en inbeslagnames van drugs en drugsgelden. Ook kregen we te maken met een nieuw fenomeen, nl. drillrap, waarbij we onze organisatie op heroriënteerde.</p> <p><strong>Verkeersveiligheid en -leefbaarheid</strong></p> <p>In 2022 hebben we zowel aandacht gehad voor de handhaving van de fietszone als voor overtredingen begaan door fietsers. Fietsers hebben immers rechten, maar ook plichten. Er werden 478 pv’s uitgeschreven voor het niet-naleven van de fietszone en 516 pv’s voor fietsers die de verkeersregels niet naleefden. Ook verbaliseerden we 125 fietsers die niet afstapten in de voetgangerstunnel.</p> <p>In totaal werden 44 680 pv’s uitgeschreven voor overdreven snelheid (in 2021: 16 408 pv’s). We voerden meer bemande snelheidscontroles uit, maar ook de komst van nieuwe flitspalen zorgden voor een opvallende stijging van het aantal processen-verbaal.</p> <p><strong>Hernieuwde visie en branding</strong></p> <p>Onze visie werd aangepast en een nieuwe koers werd uitgezet om zo in te spelen op de veranderende maatschappij, criminaliteit en stad. We willen zo de vele nieuwe uitdagingen m.b.t. veiligheid en leefbaarheid optimaal aanpakken.</p> <p>Met ons nieuw logo en slagzin willen we onze hernieuwde visie veruitwendigen. Met onze nieuwe slogan ‘Lokale politie Lier, Ook mijn politie’ willen we aantonen dat we als politiezone er voor iedereen willen zijn, wat ook iemands achtergrond is en dat we er naar streven dat iedereen vertrouwen heeft in zijn/haar politiezone.</p> <p><strong>Uitbreiding fietsteam</strong></p> <p>In 2022 zetten we extra in op de versterking van de nabijheidspolitie, we willen immers dicht bij de burger staan. De uitbreiding van het fietsteam, zichtbaar en aanspreekbaar, paste perfect in dat kader.</p> <p><strong>Forse investeringen</strong></p> <p>Bodycams en ander nieuw, degelijk materiaal zoals nieuwe kogelwerende vesten, radioposten en voertuigen werden aangekocht om ervoor te zorgen dat onze collega’s in de meest veilige omstandigheden hun vaak moeilijke job kunnen uitoefenen. Ook werden enkele andere belangrijke aankoopdossiers, zoals bijv. de uitbreiding van het cameranetwerk in de stad, opgestart.</p> <p>Ook in 2023 blijven wij ons inzetten voor jullie (verkeers)veiligheid!</p> <p>Het jaarverslag valt deze week in jullie bus met de Peperbus. Het volledige verslag kan je <a href="/5360/over-ons/overzicht-jaarverslagen/jaarverslag-2022">hier</a> nalezen.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> Vr 28.04.2023 - 16:56 Lokale Politie Lier 4855 Complimentendag https://www.politie.be/5360/nieuws/complimentendag <p>Intern hebben wij al complimentjes uitgedeeld. Wens jij graag iemand van ons in de bloemetjes te zetten? Vul dan zeker onderstaand formulier in! #blueforyou #samensterk #ookjouwpolitie</p> <p><a href="/5360/contact/ontevreden-over-onze-diensten/felicitatieformulier">Felicitatieformulier | Lokale Politie Lier</a></p> Wo 1.03.2023 - 13:46 Lokale Politie Lier 4850 Nationale rondtrekkende dadergroep https://www.politie.be/5360/nieuws/nationale-rondtrekkende-dadergroep <p>Verder werden nog 5 andere geseinde personen opgepakt voor verhoor. We stelden 4 processen-verbaal op gebied van verkeersveiligheid: 2 voor gebruik van de gsm achter het stuur en 2 voor het foutief parkeren.</p> <p>We namen bij een persoon 4 vuurwapens in beslag. Eén illegale zwartwerker werd tevens gevat. Hij zette het op een lopen tijdens een bezoek van de deurwaarder waarvoor wij de sterke arm verleenden.</p> <p>Twee inbreeksters werden gevat. Ze hadden ingebroken op de Oever te Lier en vluchtten weg.  Zij werden door onze ploegen opgespoord en gearresteerd met een deel van de buit. Na onderzoek bleken de verdachten deel uit te maken van een rondtrekkende dadergroep die al heel wat andere inbraken had uitgevoerd en buit had gemaakt o.a. in Limburg. Ze werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Limburg die besliste om hen verder aan te houden.</p> Vr 17.02.2023 - 15:18 Lokale Politie Lier 4847 Vandaal gevat door stadscamera's https://www.politie.be/5360/nieuws/vandaal-gevat-door-stadscameras Do 2.02.2023 - 14:45 Lokale Politie Lier 4839 Vacature: 2 allround administratieve medewerkers https://www.politie.be/5360/nieuws/vacature-2-allround-administratieve-medewerkers <p>Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jou! Solliciteren kan tem 15 februari via <a href="https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/66050747/allround-administratief-assistent-e?source=zoekeenjob&amp;medium=vacaturedashboard">deze site.</a></p> <p>Heb je interesse, schrijf je dan zeker in voor onze infosessie op 13 februari!</p> <p>Lokale politie Lier, binnenkort ook jouw politie?</p> Do 2.02.2023 - 9:06 Lokale Politie Lier 4842