Jaarverslag 2023

Wij blikken graag terug op het jaar 2023. Een jaar waarin door het bestuur opnieuw veel in de politie werd geïnvesteerd, zowel wat betreft middelen als personeel. Het nieuwe ILR-team (intelligence led response team) bijvoorbeeld is het resultaat van een kaderuitbreiding en de investeringen die het bestuur doet in de politie voor de veiligheid van de burger.

Het jaarverslag zal volgende week via de Peperbus aan elke inwoner bezorgd worden. 

Jaarverslag

We geven een overzicht van de meest opvallende trends.

Vandalisme, IFG, fiets- en winkeldiefstallen zorgen mee voor een lichte stijging van de criminaliteitscijfers.

We zien een lichte stijging van de criminaliteitscijfers, de algemene trend blijft echter dalend. Dit komt door:

 •  de toename van het aantal fietsdiefstallen en een stijging van de geregistreerde winkeldiefstallen. De meeste fietsdiefstallen vinden plaats binnen de Ring met als hotspot de omgeving van het station. De toename van het aantal winkeldiefstallen is mee het resultaat van het meer zichtbaar worden van deze vorm van criminaliteit. Winkelketens zetten immers meer in op beveiliging en uitbaters vatten zelf meer winkeldieven.
 • de toename van feiten van vandalisme, o.a. graffiti. In 2023 konden we enkele verdachten vatten.
 • de toename van intra-familiaal geweld (IFG): we zien, net zoals in andere politiezones, een toename van het aantal feiten IFG. Samen met de partner ‘Veilig huis’ pakken we deze problematiek ketengericht aan. Door deze verhoogde aandacht voor het fenomeen, kan het zijn dat de aangiftebereidheid van slachtoffers verhoogd werd, wat we terug kunnen zien in de statistieken.

  Grotere inzet op drugsproblematiek

 • In 2023 werd het grootste aantal plantages en drugslabo’s opgerold in vijf jaar tijd. Het nieuw opgerichte ILR-team werkt actief op o.a. de drugsproblematiek en zorgt mee voor de stijging van deze cijfers. Ook onze recherche, de interventieploegen en het fietsteam werkten extra op deze problematiek. De reeds aanwezige (verborgen) criminaliteit werd dus meer zichtbaar in de statistieken.

  Opvallende daling van het aantal inbraken

 • Ook al blijft elke inbraak er één te veel, toch zien we een opvallende dalende lijn in het aantal inbraken de laatste tien jaar. In 2023 stelden we 119 inbraken vast, 19% minder dan in 2022. Ten opzichte van 2013, toen we nog 274 inbraken telden, zijn de inbraken met 57% gedaald. Een recordaantal verdachten (23) werd bovendien in 2023 gevat.

  Cybercrime blijft op een hoog niveau

 • In de top 5 van de meest voorkomende misdrijven in Lier staan cybermisdrijven op de 5de plaats. Cybercriminelen blijven veel slachtoffers maken en zorgen voor heel wat financiële ellende bij slachtoffers. In 2023 maakten de cybercriminelen 638 034 euro buit. Vermoedelijk is dit een onderschatting omdat er heel wat feiten niet aangegeven worden. Een nieuw fenomeen in 2023 was helpdeskfraude en het fenomeen van valse bankmedewerkers die na een telefoontje thuis op bezoek komen. Alertheid blijft hier geboden.

  Verkeersveiligheid en -leefbaarheid

 • We zien in 2023 opvallend meer vaststellingen van ‘drugs in verkeer’. In 2022 telden we 25 feiten, in 2023 hadden we er 42. Ook zien we meer inbreuken op GSM-gebruik (2022: 224; 2023: 375) en gordeldracht (2022: 61; 2023: 109).
 • Verder werden er heel wat controles op zondag uitgevoerd op de stadvesten, wanneer er een verbod om te fietsen geldt. Na eerst heel wat sensibiliseringsacties uitgevoerd te hebben, werd er nadien effectief beboet. Daarbij kregen 98 overtreders een pv.

 

Labels