Jaarverslag 2023

Wij blikken graag terug op het jaar 2023. Een jaar waarin door het bestuur opnieuw veel in de politie werd geïnvesteerd, zowel wat betreft middelen als personeel. 

Hieronder vind je alle informatie terug ivm het jaarverslag.

Kort jaarverslag 

Groot jaarverslag deel 1

Groot jaarverslag deel 2

Inleiding en voorwoord

Actieplannen

Criminaliteit

Medewerkers

Middelen

Resultaten medewerkers

Resultaten organisatie 

Strategie en beleid

Verkeersveiligheid

De toekomst 2024