Ben Dresen

Hallo! Ik ben Ben. Ik ben in 2013 als Aspirant-Inspecteur begonnen aan de politieschool Campus Vesta. In 2014 ben ik afgestudeerd als Inspecteur en maak sinds 2016 deel uit van de politiezone Lier. Momenteel zit in de dienst Interventie waar ik eerste en dringende noodhulp aanbied. Buiten interventie bestaat mijn takenpakket uit spotting (voetbal), mentor voor nieuwe Inspecteurs en ben ik ook lesgever in het schietonderricht. Sinds kort maak ik ook deel uit van het rekruteringsteam. Voor mijn avontuur bij de politiezone Lier heb ik deel uitgemaakt van de politiezone Mechelen, waar ik eveneens in de dienst interventie zat.

Mijn interesse binnen de politie gaat voornamelijk uit naar de bovengenoemde neventaken. Ik vind het bijzonder fijn om les te geven binnen de materie van geweldbeheersing, maar ook om als mentor mensen te begeleiden en te ondersteunen tijdens hun stage binnen onze politiezone. Hiernaast hou ik mij graag bezig met druggerelateerde criminaliteit en het opvolgen van fenomenen. Tot slot heb ik van iets dat ik graag doe in mijn vrije tijd een klein beetje mijn beroep kunnen maken. Zo verzorg ik mee de spotting. Dit houdt in om tijdens voetbalwedstrijden toe te zien op een veilig verloop. In mijn vrije tijd ga ik graag sporten. Zo ben ik veel bezig met fitness, voetbal en hardlopen