De Buurtpolitie, stad Lier en de lokale politie van Lier promoten veilig naar school fietsen

Maandag is het nieuwe schooljaar van start gegaan. Voor veel kinderen betekent dit voor de eerste keer of zich opnieuw in het verkeer begeven. Een belangrijke taak voor ons als politie is het schooltoezicht. Wij proberen zoveel mogelijk op gevaarlijke punten waar veel leerlingen voorbijkomen , aanwezig te zijn voor de verkeersregeling zowel bij de aanvang als bij het einde van de schooldag. In de maand september zullen wij hier de nodige focus aan geven!  

 

Maandag is het nieuwe schooljaar van start gegaan. Voor veel kinderen betekent dit voor de eerste keer of zich opnieuw in het verkeer begeven. Een belangrijke taak voor ons als politie is het schooltoezicht. Wij proberen zoveel mogelijk op gevaarlijke punten waar veel leerlingen voorbijkomen , aanwezig te zijn voor de verkeersregeling zowel bij de aanvang als bij het einde van de schooldag. In de maand september zullen wij hier de nodige focus aan geven!  

Om dit schooltoezicht extra in de aandacht te zetten , hebben wij deze middag hulp gekregen van “Commissaris Berckmans” van De Buurtpolitie .Op één van de drukste punten in Lier namelijk de spooroverweg aan de Lispersteenweg waar dagelijks honderden kinderen passeren ,  deelde hij in samenwerking met onze collega’s en Burgemeester Frank Boogaerts fietslichtjes uit aan de kinderen . Goed verlicht zijn op de fiets , is immers cruciaal als je je in het verkeer begeeft.

Omdat verkeersveiligheid een aandachtspunt is voor iedereen , geven we graag nog enkele tips mee:

Tips voor fietsers

 • Val op in het verkeer : draag reflecterende strips of een fluovestje
 • Kies niet de kortste weg maar wel de veiligste
 • Leer je kind aan de kant van de huizen te wandelen en niet aan de straatkant.
 • Fiets in het begin naast je kind. Als hij/zij wat meer ervaring heeft dan fiets je achter hem of haar.
 • Leer je kind dubbel zo goed op te letten in de buurt van parkings. Bestuurders die achterwaarts hun  parkeerplaats uitrijden, zien vaak geen kinderen.
 • Draag een fietshelm op de fiets.
 • Enkel kinderen jonger dan 9 jaar mogen op het voetpad rijden , hun wieldiameter mag max 50 cm zijn en ze moeten voorrang geven aan andere gebruikers van het voetpad
 • Enkelrichting rijden mag enkel als dit is toegelaten door een verkeersbord

 

Tips voor bestuurders

 • Matig je snelheid telkens als je in de buurt van een school komt of nabij een plaats waar veel kinderen komen.
 • Hou minstens één meter afstand bij het voorbij rijden van fietsers. Bij jonge kinderen neem je best nog wat meer afstand, want zij wijken nogal eens onverwacht uit. 
 • Sla je af aan een kruispunt, vergeet dan niet dat de fietsers die rechtdoor rijden voorrang hebben. 

Nog een speciaal dankwoordje aan De Buurtpolitie voor de goede samenwerking en om onze actie te steunen!