Persbericht: resultaten actie WOEF

Van vrijdag 19 februari tot en met vrijdag 19 maart ’21 controleerde Politie Lier extra op het aanlijnen van honden en het opruimen van hondenpoep. Tijdens deze maand werden er een 500-tal controles uitgevoerd. In totaal werden er 12 PV’s uitgeschreven: acht voor hondeneigenaars die hun honden niet aan de leiband hielden en vier voor het niet bijhebben van een hondenpoepzakje. Wat opviel, was dat hondeneigenaars na de eerste controles zich duidelijk meer aan de regels hielden. Wij willen iedereen bedanken die zich aan de regels hield en die hun steentje heeft bijgedragen. De kans bestaat dat we deze actie zullen herhalen in de toekomst.