https://www.politie.be/5361/ nl Actie - Afleiding achter het stuur https://www.politie.be/5361/nieuws/actie-afleiding-achter-het-stuur <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-03-01T09:00:00Z">Ma 1.03.2021 - 10:00</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3036"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5361/sites/5361/files/photos/20210301_Afleiding%20achter%20het%20stuur_2021.jpg"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5361/sites/5361/files/styles/police_default/public/photos/20210301_Afleiding%20achter%20het%20stuur_2021.jpg?itok=otWCSzdj" width="400" height="222" alt="Eten en drinken achter het stuur" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Vanaf vandaag maandag 1 maart 2021 zullen alle politiekorpsen in de provincie Antwerpen – inclusief de wegpolitie die op de autosnelwegen patrouilleert – nog strenger dan anders toezien op gsm- en smartphonegebruik achter het stuur, en dat gedurende een week.</p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Het initiatief komt van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en provinciegouverneur Cathy Berx, tevens voorzitter van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid.</p> <p>Zij beklemtonen dat chauffeurs die zich door hun <strong>gsm laten afleiden een groot gevaar zijn voor andere weggebruikers</strong>. Verkeersexperts gaan er steeds meer vanuit dat afleiding achter het stuur - door bijvoorbeeld te gsm’en - vanwege het grote gevaar als een “killer” in het verkeer moet worden beschouwd, net als overdreven snelheid of rijden onder invloed.</p> <p>Vooral de medewerking van het Antwerpse parket is opvallend. Dat wil naar eigen zeggen een “krachtig signaal” geven tegen chauffeurs die meer met hun gsm bezig zijn dan met hun voorligger. Overtreders worden onmiddellijk gedagvaard. </p> <p>Een ‘gewone’ onmiddellijke boete voor gsm’en achter het stuur bedraagt 116 euro. Wie straks voor de politierechtbank moet verschijnen, zal een geldboete van 240 euro riskeren, een rijverbod van 8 dagen en moet daarbovenop de gerechtskosten betalen, aldus nog het Antwerpse parket.</p> <p><strong>Afleiding achter het stuur: niet enkel door te gsm-gebruik, maar bvb ook eten en drinken, je radio bedienen, ruzie met een medepassagier, spelende kinderen, afleiding door passagiers, je make-up bijwerken.....</strong></p> <p><a href="https://www.politie.be/5998/nl/pers/afleiding-achter-het-stuur-verscherpte-controles-in-provincie-antwerpen">Verkeer - Afleiding achter het stuur</a></p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3036"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="3036"> </div> </div> </div> Mon, 01 Mar 2021 13:44:32 +0000 Lokale Politie Berlaar - Nijlen 3036 at https://www.politie.be/5361 Vaccinatiecentrum - Veelvoorkomende vragen https://www.politie.be/5361/nieuws/vaccinatiecentrum-veelvoorkomende-vragen <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-02-10T16:21:29Z">Wo 10.02.2021 - 17:21</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3033"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5361/sites/5361/files/photos/20210210_Laat%20je%20vaccineren_Header_Social%20media.png"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5361/sites/5361/files/styles/police_default/public/photos/20210210_Laat%20je%20vaccineren_Header_Social%20media.png?itok=keaecVYJ" width="400" height="176" alt="Laat je vaccineren" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><strong>Hoe weet ik waar en wanneer ik mij kan laten vaccineren?</strong></p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Je krijgt, als het zo ver is, een persoonlijke uitnodiging om je te laten vaccineren. Via sms, brief of mail. Daarbij krijg je de optie om te bevestigen, te weigeren, of de afspraak te verplaatsen. Op die uitnodiging staat ook waar je inenting zal plaatsvinden. En wanneer je daar niet kan geraken om gegronde redenen, hebben we ook mobiele ploegen die thuis vaccineren.</p> <p>Hoe lang op voorhand je de uitnodiging krijgt, is nog niet bepaald, maar dat zal ruim op tijd zijn om je te kunnen organiseren.</p> <p>Je moet ook beschikbaar zijn om je tweede dosis te krijgen op het juiste moment, 3 à 4 weken later. Dat is afhankelijk van het vaccin dat je zal krijgen. In het vaccinatiecentrum zal die afspraak meteen voor je gemaakt worden.</p> <p><a href="https://www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen">Vaccinatiecentrum - Veelgestelde vragen</a></p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3033"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="3033"> </div> </div> </div> Wed, 10 Feb 2021 16:21:29 +0000 Lokale Politie Berlaar - Nijlen 3033 at https://www.politie.be/5361 Inbreuken en vaststellingen rond Dierenwelzijn in Nijlen https://www.politie.be/5361/nieuws/inbreuken-en-vaststellingen-rond-dierenwelzijn-in-nijlen <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-02-09T19:01:38Z">Di 9.02.2021 - 20:01</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3030"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5361/sites/5361/files/photos/20210209_Actie%20slangen%20en%20reptielen.jpg"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5361/sites/5361/files/styles/police_default/public/photos/20210209_Actie%20slangen%20en%20reptielen.jpg?itok=ltvaG13z" width="400" height="234" alt="Reptielen" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>In onze huidige maatschappij wordt er steeds <strong>meer belang gehecht aan dierenwelzijn</strong>. Leden van de eerstelijnshulp zoals de politie worden steeds vaker gevraagd om in te grijpen bij onregelmatigheden.</p> <p>Op vraag van de gemeente Nijlen en de burgemeester in het bijzonder, vond er vandaag een gezamenlijke actie plaats.</p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Er werd bij een particulier in Nijlen 78 koningspythons, een roodwangschildpad en een geelwangschildpad in beslag genomen. Deze <strong>gerichte actie</strong> met onze politiedienst, de inspectiedienst Dierenwelzijn en de milieudienst van de gemeente Nijlen kwam er op uitdrukkelijke vraag van de burgemeester van Nijlen, Paul Verbeeck.</p> <p>De huisvesting en de verzorging van de pythons liet te wensen over. Naast de 78 levende pythons werden er ook nog 9 dode pythons aangetroffen. “In dit soort situaties is inbeslagname de enige optie, in het belang van de dieren”, zegt Vlaams Dierenminister Ben Weyts. “<strong>Als dieren mishandeld of verwaarloosd worden, dan moeten we hen in bescherming nemen</strong>”.</p> <p>De geelwangschildpad en de roodwangschildpad mogen niet gehouden worden; ze staan niet op de positieflijst reptielen. De eigenaar was tevens niet in het bezit van een omgevingsvergunning (nodig vanaf het bezit van 30 reptielen). In het verleden werden bij de betrokkene al verschillende inspecties uitgevoerd. De inbeslaggenomen dieren werden overgebracht naar het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek.</p> <p>Indien u vragen heeft rond het thema dierenwelzijn of u wenst verwaarlozing/mishandeling te melden, contacteer onze politiedienst via 03 466 16 16. Voor dringende hulp of meldingen bel je 101. </p> <p><a href="https://omgeving.vlaanderen.be/dierenwelzijn">Website - Departement Omgeving</a></p> <p><a href="https://www.huisdierinfo.be/welke-reptielen-mag-je-houden">Welke reptielen mag je houden?</a></p> <p>Afbeelding is illustratief</p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3030"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="3030"> </div> </div> </div> Tue, 09 Feb 2021 19:01:37 +0000 Lokale Politie Berlaar - Nijlen 3030 at https://www.politie.be/5361 9 februari 2021 is Safer Internet Day https://www.politie.be/5361/nieuws/9-februari-2021-is-safer-internet-day <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-02-09T11:54:05Z">Di 9.02.2021 - 12:54</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3027"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5361/sites/5361/files/photos/20210209_Safer%20Internet%20Day.jpg"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5361/sites/5361/files/styles/police_default/public/photos/20210209_Safer%20Internet%20Day.jpg?itok=pf5udzlz" width="400" height="278" alt="Safer Internet Day" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Veilig internetten: waar let je op? Iedereen wil natuurlijk het internet zo veilig mogelijk gebruiken. <strong>Met een paar simpele stappen ben je al goed op weg.  </strong></p> <p>Begeef jezelf veilig in de digitale wereld. Bescherm je apparaten en gegevens goed. En wees op de hoogte van oplichtingstrucs als WhatsApp-fraude en bank spoofing.</p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><h3><strong>Apparaten en gegevens beschermen</strong></h3> <p>De belangrijkste maatregelen die je moeten nemen voor je online veiligheid:</p> <ol> <li>Let goed op, wees kritisch en kies een sterk paswoord. </li> <li>Gebruik twee-factor-authenticatie (gebruik van een extra code)</li> <li> <p>Update je apparaten, verwijder cookies en maak back-ups van je gegevens</p> </li> </ol> <p><a id="no2"></a></p> <h3><strong>De grootste oplichtingstrucs en digitale gevaren</strong></h3> <p>Weet op welke trucs en gevaren je moet letten, zoals:</p> <ul> <li><strong>WhatsApp-fraude</strong>: criminelen doen zich meestal via WhatsApp voor als bekenden van je. Bijvoorbeeld je zoon of dochter. Ze gebruiken smoezen dat ze tijdelijk even geld nodig hebben.</li> <li><strong>Bank Spoofing</strong>: nep-bankmedewerkers bellen je op omdat je bankrekening in gevaar zou zijn. Ze willen je geld 'veilig stellen 'op een kluisrekening. Of je bankpas vervangen. Ga niet in op hun verzoeken.</li> <li><strong>Ransomware</strong>: deze gijzelsoftware is een vorm van malware die al je persoonlijke bestanden als foto's en documenten op slot kan zetten. Criminelen eisen honderden euro's losgeld om de blokkade op te heffen. Betaal je niet en heb je geen back-up, dan ben je vaak je bestanden kwijt.</li> <li><strong>Phishing</strong>: Nepberichten lokken je naar nepwebsites om je inlog- of betaalgegevens te bemachtigen. Soms lijken deze berichten verdraaid echt. Nepmails zijn ook verspreiders van virussen en andere malware. Dat doen ze via bijlages en/of linkjes. </li> <li><strong>Nepbellers</strong>: valse medewerkers van Microsoft of andere bellers bellen je op om je zogenaamde computerproblemen op te lossen. </li> <li><strong>Stelen van inloggegevens</strong> via lekke of gehackte websites. Voorkom problemen: gebruik sterke en unieke wachtwoorden .</li> </ul> <p><a href="https://saferinternetday.be/nl/">Safer Internet Day</a></p> <p><a href="https://www.safeonweb.be/nl">Safe on web</a></p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3027"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="3027"> </div> </div> </div> Tue, 09 Feb 2021 11:54:04 +0000 Lokale Politie Berlaar - Nijlen 3027 at https://www.politie.be/5361 Gebruik geen sjaals, nekwarmers of bandana’s meer als mondmasker https://www.politie.be/5361/nieuws/gebruik-geen-sjaals-nekwarmers-of-bandanas-meer-als-mondmasker <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-02-08T09:01:06Z">Ma 8.02.2021 - 10:01</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3018"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5361/sites/5361/files/photos/20210208_Mondmasker%20sjaal_bandana%20%284%29.jpg"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5361/sites/5361/files/styles/police_default/public/photos/20210208_Mondmasker%20sjaal_bandana%20%284%29.jpg?itok=I7c3zI5m" width="272" height="300" alt="Mondmasker Bandana Sjaal" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Het bedekken van mond en neus mocht een tijdlang met een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal, bandana of nekwarmer. </p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Nu er geen tekorten meer zijn aan mondmaskers mag je hiervoor enkel een stoffen, chirurgisch of wegwerpmondmasker gebruiken. Stoffen mondmaskers volstaan, FFP2-maskers zijn niet nodig wegens duur en niet herbruikbaar.</p> <p>Een mondmasker is een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat en de neus en op elke zijde van het gezicht, mond en kin bedekt, bestemd is om besmettingen bij contact tussen personen te voorkomen.</p> <p>De nieuwe aangepaste regels lees je in het MB van 07.02 en gelden vanaf 13 februari 2021.</p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3018"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="3018"> </div> </div> </div> Mon, 08 Feb 2021 09:01:06 +0000 Lokale Politie Berlaar - Nijlen 3018 at https://www.politie.be/5361 Code Oranje - Opletten voor sneeuw in een groot deel van Vlaanderen. https://www.politie.be/5361/nieuws/code-oranje-opletten-voor-sneeuw-in-een-groot-deel-van-vlaanderen <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-02-06T17:40:55Z">Za 6.02.2021 - 18:40</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="3009"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5361/sites/5361/files/photos/20210206_Sneeuw_KMI.jpg"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5361/sites/5361/files/styles/police_default/public/photos/20210206_Sneeuw_KMI.jpg?itok=4KQGdsvw" width="400" height="267" alt="Sneeuw " /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Wie de weg zaterdagavond niet op moet, doet dat beter niet. Dat zegt het Agentschap Wegen en Verkeer, dat waarschuwt voor een "uitermate gevaarlijk gladde nacht".</p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Ook het KMI waarschuwt voor gladheid op de weg van zaterdagavond tot maandagochtend 11u00 door de sneeuw en vorming van ijsplekken.</p> <p><a href="https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/overzichtskaart-belgie">Website KMI - Weerswaarschuwing</a></p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="3009"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="3009"> </div> </div> </div> Sat, 06 Feb 2021 18:40:55 +0000 Lokale Politie Berlaar - Nijlen 3009 at https://www.politie.be/5361 Wateroverlast in Berlaar https://www.politie.be/5361/nieuws/wateroverlast-in-berlaar <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-02-03T14:51:30Z">Wo 3.02.2021 - 15:51</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="2997"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5361/sites/5361/files/photos/20210203_Wateroverlast%20Itegembaan.jpg"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5361/sites/5361/files/styles/police_default/public/photos/20210203_Wateroverlast%20Itegembaan.jpg?itok=1zHx9MYA" width="225" height="300" alt="Wateroverlast Itegembaan" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Door de hevige regenval en wateroverlast is de Itegembaan / Bosstraat in Berlaar momenteel afgesloten. Er is een omleiding voorzien via Alflaar. De Brandweer en Politie zijn ter plaatse.</p> <p>Wie problemen heeft door het water kan het <strong>noodnummer 1722</strong> bellen. Voor dringende interventies door brandweer of andere hulpdiensten, blijft het <strong>noodnummer 112</strong> uiteraard gelden.</p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="2997"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="2997"> </div> </div> </div> Wed, 03 Feb 2021 14:54:30 +0000 Lokale Politie Berlaar - Nijlen 2997 at https://www.politie.be/5361 Kordate aanpak tegen oproep tot rellen Parket van Antwerpen https://www.politie.be/5361/nieuws/kordate-aanpak-tegen-oproep-tot-rellen-parket-van-antwerpen <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-01-29T12:53:26Z">Vr 29.01.2021 - 13:53</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="2979"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5361/sites/5361/files/photos/20210129_Rellen%20in%20NL.jpeg"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5361/sites/5361/files/styles/police_default/public/photos/20210129_Rellen%20in%20NL.jpeg?itok=vNXMjJlD" width="400" height="256" alt="Rellen in NL 2021" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Het parket zal streng optreden tegen <strong>iedereen die oproept tot geweld en/of vernielingen </strong>via sociale media of andere kanalen, alsook tegen personen die dergelijke oproepen delen en bijkomend oproepen tot geweld.</p> <p>Het zal alles in het werk stellen om de betrokkenen te identificeren en te vervolgen. Meer info op de website Openbaar Ministerie.</p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><a href="https://www.om-mp.be/nl/article/persbericht-antwerpen-streng-kordaat-optreden-tegen-oproep-tot-rellen">Persbericht Parket van Antwerpen</a></p> <p>Afbeelding illustratief </p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="2979"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="2979"> </div> </div> </div> Fri, 29 Jan 2021 12:53:26 +0000 Lokale Politie Berlaar - Nijlen 2979 at https://www.politie.be/5361 Hinder en omleiding - Spooroverweg te Nijlen afgesloten. https://www.politie.be/5361/nieuws/hinder-en-omleiding-spooroverweg-te-nijlen-afgesloten <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-01-27T13:40:10Z">Wo 27.01.2021 - 14:40</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="2970"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5361/sites/5361/files/photos/20210127_Hinder%20Spooroverweg.jpg"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5361/sites/5361/files/styles/police_default/public/photos/20210127_Hinder%20Spooroverweg.jpg?itok=zerQtB12" width="400" height="267" alt="Hinder spooroverweg" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Omstreeks 13.30 uur heeft een vrachtwagen de slagboom van de spooroverweg aan de Statiestraat te Nijlen gedeeltelijk afgereden. De aankomende trein reeds vervolgens tegen de overhangende slagboom en nam ook constructie mee. Het treinverkeer rijdt vertraagd (staan in file) . </p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>De politie en Infrabel zijn ter plaatse. Er raakte niemand gekwetst</p> <p><strong>Er is momenteel een omleiding voorzien</strong></p> <p>* Richting Herentals naar Lier: via de Broechemsesteenweg, naar N116 en N114</p> <p>* Richting Lier naar Herentals: via de Guido Gezellelaan (bareel Bevelsesteenweg is open maar sluit regelmatig om passerende treinen door te laten)</p> <p>Infrabel verwacht zowel vandaag 27.01 als morgen 28.01 nog hinder door de werken.</p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="2970"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="2970"> </div> </div> </div> Wed, 27 Jan 2021 13:48:10 +0000 Lokale Politie Berlaar - Nijlen 2970 at https://www.politie.be/5361 Jij valt toch ook op? Controles op fietsverlichting https://www.politie.be/5361/nieuws/jij-valt-toch-ook-op-controles-op-fietsverlichting <div class="node node--type-news-article node--view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-field-date field--type-datetime field--label-hidden field--item"><time datetime="2021-01-25T14:17:16Z">Ma 25.01.2021 - 15:17</time> </div> <div class="police-popup-field field field--name-display-field-copynode-news-article-copy-field-photos field--type-ds field--label-hidden field--items" data-id="2961"> <div class="field--item"> <a href="https://www.politie.be/5361/sites/5361/files/photos/20210125_Zichtbaarheid%20fietsers.jpg"><img class="police-popup-thumbnail img-responsive" data-p="0" src="/5361/sites/5361/files/styles/police_default/public/photos/20210125_Zichtbaarheid%20fietsers.jpg?itok=qohTGL07" width="400" height="207" alt="Zichtbaarheid Fietsers" /> </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-intro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Ook deze winter voeren onze collega's van Dienst Verkeer <strong>controles uit op zichtbaarheid en fietsverlichting.</strong> Deze vinden plaats op verschillende locaties in Berlaar en Nijlen en op diverse tijdstippen.</p> <p>Vele weggebruikers vallen reeds mooi op, maar we zien nog te vaak schoolgaande kinderen of jeugd met beperkte zichtbaarheid. Zij worden dan bij ons geregistreerd. In niet Corona-tijden krijgen ze ook een korte opleiding "jongeren-PV". </p> </div> <div class="field field--name-field-content field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p>Winterse donkere dagen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties op de weg. Een goede (fiets)verlichting is daarom nog belangrijker. <strong>Zien en gezien worden, is de boodschap.</strong></p> <h3>Enkele tips:</h3> <p>Voor <strong>voetgangers en fietsers</strong>:</p> <ul> <li>Draag helder gekleurde kledij - vermijd zwarte of donkere kleren.</li> <li>Draag reflecterende accessoires.</li> <li>Reflectoren en verlichting op de fiets: rood achteraan, wit vooraan. Beide lichten mogen zowel op de fiets als aan de fietser zelf bevestigd worden (bv. op de jas, boekentas, rugzak, fietshelm, enz.).</li> <li>Steek je lichten ook aan als de zichtbaarheid minder is dan 200 meter, bv. door mist, regen, sneeuw, enz.</li> </ul> <p>We wensen je een veilige trip * </p> </div> <div class="police-popup-field form-group" data-id="2961"> <div class="police-popup-field field field--name-field-photos field--type-image field--label-hidden field--items" data-id="2961"> </div> </div> </div> Mon, 25 Jan 2021 14:17:16 +0000 Lokale Politie Berlaar - Nijlen 2961 at https://www.politie.be/5361