1 dag niet gaat Europees

U heeft er ongetwijfeld al over gehoord: 1 dag niet, de nationale actiedag tegen woninginbraken. Het is de apotheose van een actieweek die in het teken staat van de woninginbraakpreventie.

Deze actieweek start traditioneel in oktober, bij aanvang van van de donkere (winter)maanden en de periode dat er de meeste inbraken gebeuren. Dit jaar zal de actieweek doorgaan van 14 tot en met 20 oktober.

Maar er is nog meer goed nieuws! Op basis van het succes van de actie in België heeft het EUCPN (European crime prevention network) besloten om het concept tot alle lidstaten uit te breiden en zo de inbraakpreventie op het Europees niveau te promoten. Vandaag  hebben al 12 landen duidelijk gemaakt dat ze willen meewerken aan deze campagne. Deze actiedag zal doorgaan op 19 juni 2019.

Het thema van de Europese dag is:  “met een gerust gemoed met vakantie gaan”. De Directie Lokale Integrale Veiligheid zal uitleggen hoe u uw eigen woning veilig kan achterlaten en welke eenvoudige maatregelen u kan nemen om de woning te beveiligen vooraleer u met vakantie gaat: bv. goed contact met de buren, ervoor zorgen dat het lijkt alsof men thuis is, een beroep doen op het vakantietoezicht door de politie...

Wenst u graag zelf vakantietoezicht wanneer u er even tussenuit bent? Download het formulier op onze website (www.politie.be/5361 > afwezigheidstoezicht aanvragen), vul het in en stuur het ons terug of breng het binnen op ons commissariaat in Nijlen of Berlaar. Zo kan u steeds met een gerust vertrekken.

Hierbij nog het promofilmpje van de actie vanuit Binnenlandse Zaken. (bron: www.1dagniet.be)