10 september is Werelddag Suïcidepreventie

Over de hele wereld wordt aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding en voor geestelijke gezondheid. 

Verlies je je perspectief? Heb je nood aan een luisterend oor? Zit je in een crisis door de hele corona-crisis? Problemen op school of in je gezin?

discussie

Je kan terecht bij verschillende instanties