Actie zichtbare huisnummers van start

Onze wijkinspecteurs zijn sinds enkele dagen op pad om de zichtbaarheid van de huisnummers te controleren. Dit kadert in een groter actieplan van onze politiezone.

Onze politiezone streeft naar een integrale, gemeenschapsgerichte politiezorg.  Eén van de belangrijkste taken, is bijstand verlenen aan eenieder die in gevaar verkeert. Deze opdracht wordt vaak bemoeilijkt omdat verschillende woningen niet met een huisnummer uitgerust zijn.

Onze medewerkers stellen tijdens hun opdrachten al te vaak vast dat het huisnummer ontbreekt of slecht leesbaar en zichtbaar is. De aanwezigheid van een duidelijk zichtbaar en leesbaar huisnummer is nochtans zeer belangrijk. Onze politiediensten, maar ook andere hulpdiensten verliezen daardoor kostbare tijd in hun zoektocht naar de juiste woning waar dringende hulp nodig is. Daarom maakte onze politiezone een actieplan op om de kwaliteit van de huisnummers te optimaliseren.

Artikel 168 van de algemene bestuurlijke politieverordening voor de gemeenten Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg is hierover duidelijk. Dit verplicht de aanwezigheid van een huisnummer, dat:

  • vanaf de openbare weg zichtbaar én leesbaar is (min. 6 cm x 6 cm) en aangebracht op de brievenbus of op de naar de openbare weg gerichte gevel;
  • niet beschadigd, verweerd of bevuild is;
  • goed dient te contrasteren met de achtergrond;
  • aangebracht dient te worden op de brievenbus én aan de ingangsdeur (enkel van toepassing voor appartementen)

De aanpassingsperiode loopt tot en met woensdag 31 juli 2019.  Nadien zal er overgegaan worden tot verbaliseren van de bewoners die niet in regel zijn.

Mocht u zelf bijkomende info wensen of vragen hebben hierover, kan u steeds bij onze diensten terecht.