Amnestieperiode vuurwapens

Iedereen die vergunningsplichtige vuurwapens, munitie of laders bezit zonder een geldige vergunning, kan deze nog tot 31 december 2018 regulariseren. Vanaf 1 januari 2019 zullen ook laders voor vuurwapens aan dezelfde voorwaarden onderworpen zijn als die voor munitie. Wie nadien nog betrapt wordt met een illegaal vuurwapen, riskeert een gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en/of een boete van 100 tot 25.000 euro!

Voorwaarden

Om te kunnen regulariseren mag het illegaal wapenbezit tot het moment van aangifte niet geleid hebben tot een proces-verbaal of onderzoeksdaad . Uiteraard geldt de amnestieregeling niet voor verboden wapens.

Welke keuze heb je?

Heb je niet-vergunde wapens of wapens dewelke niet werden geregulariseerd tijdens de vorige regularisatieperiode, net als munitie of laders? Geef deze dan tijdig aan bij de politie. Je hebt de keuze om:

  • ze te laten vergunnen;
  • ze over te dragen aan iemand die gemachtigd of erkend is;
  • ze te laten neutraliseren;
  • er vrijwillig en kosteloos afstand van te doen om ze te laten vernietigen.

Hoe amnestie voor vuurwapens aanvragen?

Je neemt best contact op met de politie. Ben je inwoner van Nijlen, Kessel, Bevel  of Berlaar? Je kan dan je aanvraag telefonisch doen op het nummer 03/466 16 18 (tijdens de kantooruren) en u vraagt naar Sofie Royberghs.

Wat meebrengen?

  • Je wapen(s)
  • De lader(s)
  • De munitie
  • Vergunningen

Zorg ervoor dat je wapen ongeladen is en indien mogelijk gedemonteerd en verpakt in bijvoorbeeld een koffer of deken. En hou de munitie en laders apart.

Afhandeling?

  • Een politieagent gaat na of het wapen geseind staat en of je aan de voorwaarden voor regularisatie voldoet.
  • Hij bezorgt je een ingevuld en ondertekend aangiftebewijs. Het aangiftebewijs is het enige document waarmee je kunt kan aantonen dat je tijdig het betrokken wapen, de munitie of de lader hebt aangegeven!

Niet in orde?

Wie zich niet tijdig in orde stelt, riskeert een straf van één maand tot vijf jaar en een geldboete van 100 tot 25 000 euro.