Corona: testen of niet testen?

Gezien de huidige evolutie met betrekking tot het Coronavirus, wensen we jullie aan een aantal zaken te herinneren.

We vragen uitdrukkelijk dat als je ziektesymptomen vertoont, je thuis blijft en je jezelf laat testen op Covid-19. Neem daarvoor contact op met je huisarts en volg zijn/haar advies strikt op.

Heb je nauw contact gehad met iemand die Covid-19 bevestigd werd, maar je voelt je toch kiplekker? Weet dan dat je ook door dit hoog risico contact besmet kan zijn, zonder al te veel hinder of klachten. Ook in dit geval is het zowel voor jou als voor je omgeving van belang thuis te blijven en je te laten onderzoeken.

Kreeg je ondertussen een positief resultaat, dan is het van absoluut belang dat je de thuisisolatie strikt opvolgt. Er worden via steekproeven ook controles op het naleven van de isolering uitgevoerd.

Het doel van het testen is om besmettingen snel op te sporen en acties te ondernemen.

Wij hopen door op deze manier met elkaar rekening te houden, het normale leven in onze steden en gemeenten weer spoedig kan opgepakt worden.

De strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het allerbelangrijkste blijft dus dat je de richtlijnen (afstand houden, mondmasker dragen, handen ontsmetten, enz) consequent toepast. Zo zorg goed voor jezelf, voor je omgeving en onze samenleving.