Gouverneur vaardigt tijdelijk captatieverbod uit in 9 stroomgebieden

Vanaf 2 juli 2019 geldt een tijdelijk captatieverbod in 9 stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen.  
 

Wegens de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur via politiebesluit een captatieverbod voor 9 stroomgebieden in. Het waterpeil is er kritisch laag. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. De controleurs van de provincie Antwerpen volgen het waterpeil op de voet op.  
 

Het gaat om de stroomgebieden van de Laarse beek, Zwanebeek, Klein beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop en het Merkske. 

Dit betekent o.a. dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen. Visvijvers moeten volledig worden afgekoppeld van de waterlopen. Alleen zeer uitzonderlijk capteren van drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat evenals het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, wordt niet verboden en blijft toegelaten. 
 

Het tijdelijk verbod geldt voor onbepaalde duur want tot de opheffing van het politiebesluit.  Het blijft minstens geldig tot en met 29 juli 2019. 

In bijlage vindt u het volledige persbericht van de Provincie Antwerpen.

Bijlage