Police on Web - uitbreiding dienstverlening

De mogelijkheid om via Police-on-web een online-aangifte te doen van eerder kleine misdrijven bestaat al langer. Maar vanaf vandaag zijn er een aantal nieuwe feiten toegevoegd aan de lijst van misdrijven die je via het digitaal loket kan aangeven.

Tot nu toe kon je enkel (brom)fietsdiefstallen, winkeldiefstallen, beschadigingen en graffiti melden via Police-on-web. Maar vanaf vandaag kan je ook voor de volgende feiten via dit platform een aangifte doen:
- slagen en verwondingen
- bedreigingen
- stalking / belaging
- oplichting
- diefstal zonder geweld
- verlies van voorwerpen of documenten

Het gaat voorlopig om een tijdelijke uitbreiding van de online dienstverlening. Die kadert in de maatregelen rond de coronacrisis en wil mensen de mogelijkheid bieden om ook zonder een verplaatsing naar het politiecommissariaat te moeten maken, aangifte te doen van feiten waarvan ze het slachtoffer zijn geworden.

Meer weten of een online-aangifte doen? Surf naar www.police-on-web.be

Als je toch een aangifte wil doen in één van onze politieposten, maak dan vooraf een afspraak via onze website of stuur een mail naar pz.berlaarnijlen@police.belgium.eu. En heb je nood aan een dringende hulp, dan bel je het noodnummer 101 of 112.