Start BOB-campagne eindejaar

Het is weer bijna die tijd van het jaar: de tijd van nieuwjaarsrecepties, kerstfeestjes, enz. En dan drinkt men al eens graag een glas... Maar kan u dan wel veilig terug naar huis?

Naar jaarlijkse gewoonte wordt vanaf morgen (30/11) de aftrap gegeven voor de BOB-eindejaarscampagne en dit tot en met 28/01/19. Het doel is genoegzaam bekend: het rijden onder invloed aanpakken en ontraden. Om de nationale boodschap van deze campagne te ondersteunen zullen er in onze zone op geregelde tijdstippen controles worden gehouden.

U bent BOB? Onze politiezone is er trots op!

Registreer je als BOB op www.ikbob.be en geef zelf het goede voorbeeld!