VEILIG HET NIEUWE SCHOOLJAAR IN SAMEN MET DE BUURTPOLITIE

Het nieuwe schooljaar is van start gegaan. Duizenden kinderen maken dagelijks de verplaatsing van en naar de school te voet of per fiets. Om aandacht te vestigen op de verkeersveiligheid bij deze zwakke weggebruiker werd door de 4 politiezones van de associatie ‘tussen Dijle en Nete’ een ludieke actie bedacht: val op en win een ontmoeting met enkele acteurs uit de bekende TV-serie ‘De Buurtpolitie’. De actie loopt tot begin oktober.

De start van het nieuwe schooljaar valt traditioneel samen met de start van het inkorten van de dagen. Het wordt ’s morgens later licht  en ’s avonds vroeger donker. Helaas is het net op die momenten dat vele schoolkinderen de verplaatsing maken van en naar school. Helaas, omdat donker ook betekent: minder zichtbaar. Vaak is een slechte zichtbaarheid de oorzaak van verkeersongevallen, soms met tragische afloop.

Daarom hebben de politiezones Bodukap, Lier, Berlaar-Nijlen en Heist - die sinds 2016 een associatie vormen -  een ludieke actie bedacht in samenwerking met alle scholen in de 4 zones samen. Alle schoolgaande kinderen tot en met de eerste graad van het middelbaar onderwijs worden opgeroepen om vanaf de eerste schooldag zichtbaar naar school te komen. Zichtbaar wil zeggen: in fluo kledij en helm. Ze dienen een selfie te maken en deze te posten op Instagram en/of Facebook, op de door de politie voorziene sociale mediakanalen. De 4 ludiekste of origineelste foto’s worden bedacht met een origineel geschenk: een Meet & Greet met enkele acteurs uit de populaire VTM-serie ‘De Buurtpolitie’.  Zij hebben hun medewerking aan deze actie reeds bevestigd.

Met deze actie hopen de politiezones veel jongeren te mobiliseren en zo de drempel om dergelijke kledij te dragen (lelijk, niet passend,…) ter verlagen en dit met het oog op een verhoogde verkeersveiligheid! Verkeersveiligheid, zeker in de schoolomgevingen, is een prioriteit van de 4 zones.

De actie loopt tot en met vrijdag 4 oktober. De Meet & Greet met de acteurs volgt  op woensdag 23 oktober in het politiekantoor van PZ Lier (Paradeplein 1).