Wij werven aan!

Onze politiezone gaat over tot het aanwerven van een assistent administratief medewerker - CALOG niveau C

Arbeidsregeling

Voltijds (38 uur / week)

Contracttype:

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur – contractueel voor 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Studieniveau

6 jaren secundair onderwijs

Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale overheidsdiensten.

Situering organisatie

Onze zone is "een meergemeenten zone". Dit betekent dat het werkingsgebied van de lokale politie meerdere gemeenten omvat, namelijk Berlaar en Nijlen en hun deelgemeenten Gestel, Bevel en Kessel. In totaal beslaat onze politiezone zo'n 63,66 km². Berlaar en Nijlen zijn landelijke gemeenten waar er nog een aanzienlijke landbouwactiviteit bestaat.

Op 31 december 2018 telden de gemeenten Berlaar en Nijlen samen 34 484 inwoners. Voor én met al deze burgers willen wij als lokale politie meewerken aan de veiligheid en leefbaarheid van de gemeenten Berlaar en Nijlen.

Plaats van tewerkstelling

Statiestraat 11 - 2560 Nijlen

 

Functiebeschrijving :

De medewerker secretariaat staat in het bijzonder in voor de volgende taken:

-  Algemeen secretariaatswerk

-  De interne postbedeling

-  Het inschrijven van de binnengekomen stukken

-  Het uitschrijven en het versturen van uitgaande briefwisseling

-  Onthaal

-  Het klassement en het archiefbeheer

-  Verzenden van processen-verbaal

-  Administratieve opvolging van waarschuwingsprocessen-verbaal

-  De administratie van het wapenregister

-  Het beheer van de niet-afgehaalde deurwaardersexploten

-  Ondersteuning bij de organisatie en uitvoering van preventieve acties

-  Staat in voor de afhandeling van administratieve taken en opdrachten hem

   toegewezen binnen het secretariaat.

 

Gewenst profiel :

De kandidaat die over volgende vaardigheden te beschikken:

-  Voldoende taalkundige kennis om brieven of rapporten foutloos te kunnen

   opstellen

-  Kennis van de organisatie

-  Beschikken over de nodige communicatievaardigheden

-  Stressbestendig zijn

-  Blijk geven van assertiviteit

-  Multifunctioneel en polyvalent zijn

-  Cognitief engagement: de wil en het vermogen om zich steeds verder te

   vervolmaken in de uitoefening van zijn functie

-  Discreet, betrouwbaar, onpartijdig, integer en loyaal zijn

-  Creëren van een positieve werksfeer

-  Orde, methode, stiptheid en respect voor termijnen hebben

-  Openheid en rekenschap afleggen

-  Wil tot verbeteren

-  Culturele kenmerken op individueel niveau: kwaliteitsgericht denken en

   handelen, probleemoplossend denken en werken, gelijkwaardige behandeling

   voor iedere burger

-  Ervaring met het werken in een Windows omgeving

-  Zelfstandig kunnen werken

-  Beschikken over een rijbewijs B

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Kennistest en interview – inhoud en datum nog te bepalen door zone.

Datum van indiensttreding

Datum te bepalen met de kandidaat

Enkel volledige dossiers worden in overweging genomen. Een volledige inschrijving bestaat uit volgende documenten:

  • Een CV
  • Een moitivatiebrief
  • Een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maand oud)

Contact

Dienst HRM - mevrouw Sylvana De Troy of de heer Sam Vanderoost 

E-mail: pz.berlaarnijlen.hrm@police.belgium.eu

Telefoon: 03/466 16 85

Hoe solliciteren?

Wij verwachten van de sollicitanten:

  • Een sollicitatiebrief
  • Een CV
  • Een uittreksel uit het strafregister

Solliciteren kan tot en met vrijdag 8 maart 2019.

Bijlage