Onze missie, visie en waarden

De toekomst van een organisatie is niets vanzelfsprekend, een toekomst daar bouw je samen aan. Om dit te kunnen doen hebben wij, als organisatie, onze missie en visie bepaald en waarden vastlegd volgens de welke er dag in dag uit wordt gewerkt in onze zone door alle medewerkers. We stellen jullie graag onze missie, visie en waarden voor.

Missie

De politiezone Berlaar-Nijlen heeft als missie:

  • De veiligheid, leefbaarheid en rechtszekerheid in de gemeenten Berlaar en Nijlen te verzekeren door het aanbieden van een basispolitiezorg aangepast aan de lokale noden.
  • Bij te dragen tot de aanpak van bovenlokale veiligheidsproblemen door samenwerking met andere politiezones en de federale politie.

We doen dit vanuit de principes van de gemeenschapsgerichte politiezorg gekenmerkt door partnerschap, externe gerichtheid, bekwame betrokkenheid, probleemoplossend werken en het afleggen van verantwoording.

Visie

Een essentiële schakel zijn in het bijdragen tot veiligheid, leefbaarheid en rechtszekerheid.

Waarden

De waarden volgens de welke onze mensen dagelijks trachten te werken zijn de volgende:

  • Professionaliteit
  • Openheid
  • Loyaliteit
  • Individuele rechten en vrijheden respecteren
  • Teamwork
  • Integriteit
  • Externe en interne betrokkenheid