Onze politiezone voorgesteld

Onze zone is "een meergemeenten zone". Dit betekent dat het werkingsgebied van de lokale politie meerdere gemeenten omvat, namelijk Berlaar en Nijlen en hun deelgemeenten Gestel, Bevel en Kessel.

In totaal beslaat onze politiezone zo'n 63,66 km².

De politiezone Berlaar-Nijlen wordt doorkruist door drie gewestwegen, namelijk de N10 (Lier-Aarschot), de N13 (Lier-Herentals) en de N116 (Borgerhout-Nijlen). Ook de opritten van de auto-snelweg E313 bevinden zich in de nabijheid van het grondgebied van onze zone, wat een verhoogd risico op woninginbraken met zich meebrengt. Berlaar en Nijlen zijn landelijke gemeenten waar er nog een aanzienlijke landbouwactiviteit bestaat.

Op 31 december 2017 telden de gemeenten Berlaar en Nijlen samen 34 305 inwoners.

Voor én met al deze burgers willen wij als lokale politie meewerken aan de veiligheid en leefbaarheid van de gemeenten Berlaar en Nijlen.