Hoe moet ik mijn alarminstallatie registreren?

Wie een alarminstallatie plaatst is sinds 01/09/2009 verplicht zich te registreren in het 'meldpunt alarmsystemen'. De melding en registratie gebeurt via police-on-web. De aangifte kan enkel en alleen via deze weg, u hoeft dus niet langs te komen op één van onze kantoren maar kan van thuis uit de registratie uitvoeren.De registratie gebeurt aan de hand van uw identiteitskaart, u dient wel te beschikken over een E-idcard lezer of een token.

Indien u aangesloten bent bij een alarmcentrale dan zal deze de registratie voor haar rekening nemen.

Door het K.B. van 25 april 2007 betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales (Belgische Staatsblad van 4 juli 2007) dat inwerking trad op 4 oktober 2007 werd de aangifte van de alarminstallatie aan de lokale politie afgeschaft en moet de gebruiker zijn alarmsysteem registreren via het meldpunt alarmsystemen. Het K.B. verplicht de gebruiker van een alarmsysteem eveneens om een alarm te melden aan het noodnummer 101/112.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 03 340 88 00.