Slachtofferhulp

Ik ben slachtoffer van een misdrijf. Wat zijn mijn rechten?

Wanneer je slachtoffer bent van een misdrijf heb je een aantal rechten. Lees er hier meer over:

 • Recht op een eerbiedige en correcte behandeling
 • Recht op het krijgen van informatie
 • Recht op het geven van informatie
 • Recht op juridische bijstand
 • Recht op financieel herstel
 • Recht op hulp
 • Recht op bescherming en respect voor het privé leven
 • Brochure: ‘U bent slachtoffer’

Recht op een eerbiedige en correcte behandeling
Wanneer je als slachtoffer in contact komt met de politie heb je het recht om op een correcte, vriendelijke en tactvolle manier behandeld te worden. Je nationaliteit, sociale afkomst, politieke overtuiging, religie of seksuele geaardheid mogen geen rol spelen.

Wanneer de politie de feiten vaststelt, of bij tussenkomsten met een sociale of medische inslag, heb je het recht op een respectvolle behandeling.
Ben je de nabestaande van een slachtoffer, dan moet de politie eerbied tonen voor je rouwproces.

Recht op het krijgen van informatie

 • Verloop van de gerechtelijke procedure en de stand van je dossier
 • Informatie over bijstand van een advocaat
 • Middelen om een schadevergoeding te bekomen of financiële hulp te krijgen
 • Diensten voor hulpverlening
 • ….

Je hebt als slachtoffer het recht om hierover informatie te krijgen.

Wanneer je bij de politie een klacht indient, kan je vragen naar een attest van klachtneerlegging. Hierop vind je het nummer van proces-verbaal en de naam van de opsteller.
Op dit attest staat verder nog heel wat informatie. Zo vind je hierop ook de procedure terug om je te laten registreren als ‘benadeelde persoon’. De wet biedt je immers de mogelijkheid aan de Procureur des Konings te vragen dat hij je op de hoogte houdt van de beslissing die hij nam in je dossier.
Dit formulier 'registratie als benadeelde persoon' kun je persoonlijk of via je advocaat afgeven:

 • Tijdens je verhoor door de politie (of je brengt het nadien binnen op het politiebureau)
 • Op het parketsecretariaat (Kasteelplein 1, 2300 Turnhout) tijdens de kantooruren (of je verzendt het met de post naar ditzelfde adres)
 • Inscannen en mailen naar benadeeldepersoon.turnhout@just.fgov.be

Na afsluiting van het onderzoek ontvang je een schriftelijk bericht. Aan de registratie als benadeelde persoon zijn geen kosten verbonden.
Naast het attest van klachtneerlegging heb je in de meeste gevallen recht op een kopie van je verklaring. Deze kopie ontvang je kosteloos.

Op onderstaande websites vind je informatie en brochures:

In onze politiepost vind je verschillende brochures over slachtofferhulp. Kom gerust langs en vraag ernaar.

Recht op het geven van informatie
Als slachtoffer heb je steeds het recht om informatie te geven. Dit onder meer om je schade (materieel en moreel) aan te tonen en alle elementen over te maken die nodig zijn om deze schade te beoordelen. Hou hiervoor alle (bewijs)stukken bij, waaruit kan blijken dat je schade hebt geleden. Er kunnen verschillende soorten schade zijn zoals:

 • Medische kosten
 • Materiële kosten
 • Tijdelijke of blijvende invaliditeit
 • Morele schade

Hoe meer inlichtingen je kan doorgeven over de feiten en hoe je ze hebt ervaren, hoe meer dit het onderzoek ten goede komt.

Recht op juridische bijstand
Elk slachtoffer heeft recht op de bijstand van een advocaat, zelfs als deze niet over voldoende financiële middelen beschikt. Er zijn verschillende mogelijkheden om juridisch advies of bijstand te bekomen:

Eerstelijnshulp bij het Justitiehuis:
Voor advies over een probleem met juridische aspecten kan je terecht bij een advocaat. Zijn rol is louter adviserend en hij kan je dossier niet behartigen. Dit advies is gratis en vrijblijvend.  

Contactinformatie
Justitiehuis Turnhout, Merode-center 1, 2300 Turnhout. Neem telefonisch contact op via nummer  014/47 13 40

Eerstelijnshulp Juridische dienstverlening bij het plaatselijk OCMW:
De jurist van het OCMW kan helpen met het geven van juridische informatie en advies, het opstellen van een brief, begeleiden bij sommige procedures, het opstellen van overeenkomsten, bemiddelen, doorverwijzen naar andere instanties.

Contactinformatie

 • OCMW Hoogstraten: Neem telefonisch contact met het nummer 03/340 16 01 (di)
 • OCMW Merksplas: Neem telefonisch contact met het nummer 014/63 94 80 (ma)
 • OCMW Rijkevorsel: Neem telefonisch contact met het nummer 03/3401 39 60 (do)
   

Tweedelijnsrechtshulp of rechtsbijstand:
Indien je niet enkel advies wenst, maar ook wil dat hij je zaak behartigt en je bijstaat, dan kan je een advocaat aanstellen. Er zijn drie manieren om dit te doen:

 1. Via je verzekeringspolis: controleer of je recht hebt op rechtsbijstand.
 2. Zelf een advocaat zoeken en betalen: www.advocaat.be
 3. Pro Deo: indien je over onvoldoende financiële inkomsten beschikt, kan je bij het Bureau voor Juridische bijstand een aanvraag doen om een pro deo-advocaat te bekomen. Dit is niet kosteloos, een bijdrage zal berekend worden naargelang je inkomen.

Contactinformatie:
Bureau voor juridische bijstand (pro-deo), Kasteelplein 1, 2300 Turnhout. Neem telefonisch contact op het nummer 014 42 44 65 om een afspraak vast te leggen.

Breng volgende zaken mee:

 • Attest samenstelling van het gezin (je kan dit attest verkrijgen op het gemeentehuis van je woonplaats – dit is gratis wanneer je het nodig hebt voor een pro-deo advocaat)
 • Bewijs van je inkomen
 • Dagvaarding of uitnodiging van de zitting
 • Aanslagbiljet van belastingen van drie jaar terug
   

De wetswinkel
Je kan er elke maandag terecht tussen 19u en 20u om je te informeren over je rechten en plichten:

 • Diensten
 • Herstellingen
 • Aankopen
 • Facturen
 • Contracten
 • Familiale aangelegenheden

De medewerkers van de wetswinkel kunnen proberen een zakelijke eis te formuleren om tot een billijke oplossing te komen, zonder dat je noodgedwongen naar het gerecht moet stappen. Zo kan je kosten vermijden.
Zij zullen je informeren over wat je te doen staat in de loop van een proces en bieden je rechtsbijstand in alle rechtsdomeinen. Per consultatie moet je een kleine bijdrage betalen (dit bedrag kan regelmatig herzien worden)

Contactinformatie:
Wetswinkel: Stadskantoor, zaal ‘Het Looy’, Campus Blairon 200 (oude kazerne), B-2300 Turnhout. Bijdrage per consultatie: 15 euro

Recht op financieel herstel
Elk slachtoffer heeft het recht op een financiële vergoeding voor geleden schade en dit binnen een redelijke termijn.

Er zijn verschillende mogelijkheden om je schade te vergoeden:

 • De dader vergoedt de schade op eigen initiatief waardoor verder juridische stappen niet nodig zijn;
 • Via je verzekeringspremie;
 • Als er een proces komt, via de burgerlijke partijstelling op de zitting voor de rechtbank. Je richt je tot de voorzitter met een schriftelijke eis tot schadevergoeding.

Indien effectief herstel van de schade niet mogelijk is, heeft het slachtoffer van een opzettelijke gewelddaad het recht om de staat te verzoeken tot financiële hulp. Om deze financiële hulp te genieten, moet aan een reeks voorwaarden voldaan zijn. Uitgebreide informatie hierover vind je nog op de website van justitie.

Recht op hulp
Ondersteuning voor slachtoffers van misdrijven of nabestaanden:

Contactinformatie
De dienst politionele slachtofferbejegening is bereikbaar:
- telefonisch: elke werkdag tussen 8u30 en 16u30 op het nummer 03/340 88 08 (18)
- via e-mail: pz.noorderkempen.jeugdgezin@police.belgium.eu

Voor dringende situaties kan je steeds (24u/24u en 7d/7d) terecht op het noodnummer 101.

Je kan ook steeds terecht bij de vaststellende politie-inspecteur of bij je wijkagent. Deze laatste kun je contacteren via het onthaal op het nummer 03/ 340 88 00. 
Politieambtenaren kunnen je doorverwijzen naar de dienst slachtofferhulp van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Het CAW kan je helpen bij het verwerken van een misdrijf en kan je psychosociale en praktische hulp bieden en informatie verstrekken.

Je kunt ook zelf contact opnemen met deze dienst op het telefoonnummer 014/21 08 08 of via e-mail naar onthaal@cawdekempen.be. Meer informatie vind je terug op de website van het CAW.

Indien je op zoek bent naar specifieke informatie over je dossier en over de lopende procedure, kan je contact opnemen met de dienst slachtofferonthaal. Deze dienst maakt deel uit van het justitiehuis. Deze kan ondersteuning en bijstand bieden tijdens de hele gerechtelijke procedure. Je kan de dienst slachtofferonthaal bereiken op het telefoonnummer 014/40 45 70 of via e-mail naar slachtofferonthaal.turnhout@wvg.vlaanderen.be.

Heb je na het lezen van deze pagina toch nog vragen, aarzel dan niet om de dienst slachtofferbejegening te contacteren.

Bijkomende informatie en nuttige contactgegevens:
- Dienst slachtofferhulp:           Hofkwartier 23, 2200 Herentals
- Dienst slachtofferonthaal:      Kasteelstraat 1, 2300 Turnhout – 014/40 45 70

Algemene hulpverlening:

CAW
Naast slachtofferhulp biedt het CAW ook een waaier aan ondersteuning op andere levensgebieden (geweld in de relatie, problemen rond huisvesting, begeleid wonen, ondersteuning van jongeren via JAC, relatie- en scheidingsbemiddeling,…)

Elke contactname met het CAW is vrijblijvend en kosteloos. Je kan zelf langsgaan bij het centrum of telefonisch contact opnemen. Het team bestaat uit een aantal gespecialiseerde medewerkers, maatschappelijke assistenten, psychologen en juristen.

Er bestaat eveneens een Team Intrafamiliaal Geweld binnen het CAW. Ruzie maken, komt voor in de beste relaties. Het is niet verkeerd en soms zelf nodig. Maar als ruzie overgaat in geweld, is het niet meer aanvaardbaar. Wil je het geweld stoppen? Dan kan je samen met dit team als gezin aan de slag gaan, maar ook met ieder apart.

Het gaat om gratis hulpverlening, die volledig los staat van politie en justitie. Dit kan bij partnergeweld en oudermis(be)handeling.

Contactinformatie
CAW De Kempen
onthaal@cawdekempen.be   (014/21 08 08)

CAW  (Algemeen welzijnsonthaal) Noord:
Welzijnscampus Stationsstraat 80
2300 Turnhout
014/41 09 67
www.caw.be

CAW  Team Intrafamiliaal geweld (Algemeen welzijnsonthaal Zuid,
Hofkwartier 23
2200 Herentals
014/21 08 08

Andere nuttige adressen:
- Drugs:                     www.druglijn.be - T: 078 15 10 20
- Familiaal geweld:    www.1712.be - T: 1712 (elke werkdag tussen 9u en 17u)
- Opvoedingswinkel: Gelmelstraat 81, Hoogstraten  03/ 633 98 95
opvoedingswinkelhoogstraten@olo.be
- Verkeer:                      www.rondpunt.be
- Zelfdoding:                 zelfhulpgroep voor nabestaanden - www.werkgroepverder.be
- Zelfmoordlijn:             tel: 1813 (24u/24u en 7d/7d) - www.zelfmoord1813.be

Recht op bescherming en respect voor het privéleven
De politie moet steeds discreet optreden tijdens vaststellingen op het terrein, bij een huisbezoek, in de media, ..

Als je fysieke integriteit bedreigd is of wanneer je angst hebt voor bepaalde wraakacties (stalking, eer gerelateerd geweld, …) neem dan zo snel mogelijk contact op met de politie om samen naar een oplossing te zoeken.

Brochure ‘U bent slachtoffer’
Klik op de link. U bent slachtoffer

Blijft je vraag onbeantwoord? Contacteer ons telefonisch 03/340 88 00 of via email PZ.Noorderkempen@police.belgium.eu

 

 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 03 340 88 00.