Enquête over veiligheid ontvangen? Jouw mening is van groot belang!

Sommige inwoners van onze politiezone kregen enkele weken via post een enquête in de brievenbus in kader van de zogeheten Veiligheidsmonitor. Er worden herinneringen uitgestuurd voor burgers die de enquête nog niet hebben ingevuld of zich niet uitgeschreven hebben. Ze ontvangen opnieuw een token om online deel te nemen, maar ook een papieren versie van de vragenlijst. Zo bereiken we ook burgers die het moeilijker vinden om online deel te nemen. 

veiligheidsmonitor 2024

Vragenlijst in de brievenbus 
De uitnodiging om mee te werken aan de Veiligheidsmonitor valt vanaf 20 mei in de brievenbussen. De ontvangers werden geselecteerd via een willekeurige statistische steekproef. Enkel de geselecteerde inwoners kunnen deelnemen. 

Meewerken is belangrijk 
Wij vragen de inwoners die deze enquête ontvangen de nodige tijd te nemen om de vragen te beantwoorden.  De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie. Met de resultaten wil de lokale politie haar veiligheidsbeleid nog meer afstemmen op de behoeften van onze inwoners en hun dienstverlening blijven verbeteren.

Hoe deelnemen?  
We een brief ontvangt krijgt een uitnodiging om de vragenlijst online in te vullen via een uniek toegangstoken. Er worden herinneringen uitgestuurd voor burgers die de enquête nog niet hebben ingevuld of zich niet uitgeschreven hebben. Ze ontvangen opnieuw een token om online deel te nemen, maar ook een papieren versie van de vragenlijst. Zo bereiken we ook burgers die het moeilijker vinden om online deel te nemen. We stellen jouw deelname op prijs!

Van wie en voor wie is deze enquête?
De ‘Veiligheidsmonitor’ is een initiatief van de politie, in samenwerking met de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. De samenvatting van de resultaten wordt later gepubliceerd op www.politieregioturnhout.be.

Labels