Hoe kan u drugsplantages of -labo's in uw buurt herkennen?

Eén van de prioriteiten in het zonaal veiligheidsplan van de Politie Regio Turnhout is de aanpak van de drugsproblematiek. Met controleacties en doorgedreven onderzoek wil het drugsteam in onze politiezone zowel het gebruik, de handel en de productie van verdovende middelen aanpakken. Vooral bij het opsporen van cannabisplantages of drugslabo's kan ook u als buurtbewoner een belangrijke bijdrage leveren.

Bij een cannabisplantage of drugslabo in uw buurt is niemand gebaat.  Integendeel, want de aanwezigheid ervan kan de veiligheid en de gezondheid van u en andere omwonenden in gevaar brengen. In het verleden is al meermaals gebleken dat criminelen het vaak niet zo nauw nemen met allerlei veiligheidsvoorschriften. Er brak immers al verschillende keren brand uit in een cannabisplantage of drugslabo.

Uiteraard wensen we u een veilige leefomgeving toe, zonder plantages of drugslabo's. Met deze tips willen we u alvast op weg helpen om zelf een mogelijke cannabisplantage of drugslabo in uw directe woonomgeving te herkennen:
- stankoverlast (een doordringende zoete, kruidige geur of een zoete chemische of anijsachtige geur);
- geluidsoverlast (voortdurend een zoemend of ronkend geluid van ventilatie);
- extra ontluchtingspijpen in het dak, door een raam of andere opening;
- sterke aan- of afvoer van lucht;
- extreme warmteafgifte (warme muren, vloeren, plafonds);
- condensvorming op de ramen;
- dichtgemaakte ramen (met rolluiken of folie);
- stroomstoringen;
- abnormaal lichtgebruik in het betrokken pand;
- opvallende beveiliging van het pand (met camera's of personen);
- bij sneeuwval, een onbesneeuwd dak;
- verbouwingswerken of andere activiteiten op vreemde tijdstippen;
- aanwezigheid van jerrycans of blauwe vaten;
- aan- en afrijden van bestelwagens, tot dicht tegen het gebouw;
- onduidelijkheid of een pand bewoond is;
- vreemde activiteiten in en rond het pand.

Aarzel niet om verdachte panden steeds te melden aan de politie. Dat kan bij de collega's van het drugsteam (via mail naar politieteam.drugs@turnhout.be), via de wijkagent of bij de politiepost in uw gemeente.