Politie Regio Turnhout stelt veiligheidscijfers 2020 voor

2020 was omwille van corona een bijzonder jaar.  Niet-essentiële winkels moesten in het voorjaar plots dicht en niet-essentiële verplaatsingen werden verboden.  We brachten dus met z'n allen meer tijd thuis door.  2020 was ook een jaar zonder festivals en grote zomerevenementen.  Maar wat deed corona met de veiligheidscijfers in onze politiezone?   

Inbraken in bedrijven en handelspanden 

Het afgelopen jaar noteerde de Politie Regio Turnhout in de 7 gemeenten van de politiezone alles samen 39 inbraken in bedrijven of handelszaken.  Een jaar eerder waren er dat nog 98.  Het aantal geregistreerde feiten is, in vergelijking met vorig jaar, met 40 procent gedaald. 

De meeste inbraken in bedrijven of handelszaken werden vorig jaar gepleegd in maart en vooral Turnhout was met 17 feiten het zwaarst getroffen.  In Vosselaar werd er vorig jaar geen enkele inbraak in een bedrijf of handelszaak vastgesteld door de politie. 

 

Diefstallen in woningen 

Ook het aantal diefstallen in woningen kende het afgelopen jaar een flinke terugval.  Het gaat hier voor alle duidelijkheid niet om woninginbraken, waarbij daders zich door middel van braak, inklimming of een valse sleutel toegang verschaffen tot de woning.   Dit zijn de diefstallen uit woningen waarbij de daders langs een niet-slotvaste deur of poort binnen geraken.  In 2019 stelde de Politie Regio Turnhout nog 427 diefstallen in woningen vast; vorig jaar daalde het aantal vaststellingen tot 296.  Dat is zo’n 30 procent minder dan een jaar eerder.   Die daling is wellicht voor een flink deel te wijten aan het feit dat mensen, omwille van de coronamaatregelen en het verbod op niet-essentiële verplaatsingen, plots veel meer thuis waren.

 

Woninginbraken 

Het aantal woninginbraken in onze politiezone daalde het afgelopen jaar ook fors met ruim 46 procent.  In 2019 werden er nog 361 feiten vastgesteld, vorig jaar waren er dat 193.  Opvallend is dat de cijfers van het aantal woninginbraken vooral vanaf maart spectaculair zijn gedaald, net op het moment dat de coronamaatregelen in ons land van kracht werden en mensen werd gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven.  De kans dat inbrekers betrapt zouden worden, werd dus plots een flink stuk groter.     

De grootste daling van het aantal woninginbraken tekenden we afgelopen jaar op in Turnhout.  Daar werden in 2019 nog 141 woninginbraken gepleegd, een jaar later waren er dat nog amper 53.  Dat is een daling van ruim 62 procent.  Enkel in Baarle-Hertog ging het aantal woninginbraken omhoog, weliswaar heel beperkt.  Daar waren er 5 woninginbraken in 2020 tegenover 4 in 2019.   

 

Drugsoverlast 

Het coronajaar 2020 was er één met een zomer zonder festivals of grote evenementen.  Dat laat zich ook voelen in het aantal vaststellingen rond drugs.  In 2020 werden er 563 drugsdossiers opgesteld, een jaar voordien nog 635.  Geen uitschieters het afgelopen jaar tijdens de zomermaanden, want traditioneel jagen zomerfestivals en evenementen de drugscijfers dan de hoogte in.  Dat gebeurde het afgelopen jaar niet.  In 2018 en 2019 stelden we in de maand juni, dé festivalmaand bij uitstek in onze politiezone, nog respectievelijke 103 en 137 drugsfeiten vast.  Afgelopen jaar waren er dat ‘amper’ 58. 

 

Fietsdiefstallen 

Ook het aantal geregistreerde fietsdiefstallen daalde vorig jaar fors, van 520 in 2019 naar 314 in 2020 (- 39,7 %).  Het hoogste aantal feiten noteerden we in Turnhout, het laagste aantal in Baarle-Hertog.  Het gaat hier uiteraard enkel om de fietsdiefstallen waarvan er aangifte is gedaan bij de politie.  Het werkelijke aantal fietsdiefstallen ligt ongetwijfeld nog een stuk hoger.   

 

Leefmilieu 

Het aantal vastgestelde milieu-inbreuken steeg vorig jaar wel.  In 2019 stelden de collega’s van de milieupolitie 195 processen-verbaal op, het jaar erna 228.  De meeste inbreuken worden vastgesteld in Turnhout (75 feiten) en Lille (54 feiten).  Baarle-Hertog is met 2 feiten de beste leerling van de klas.  De cijfers hebben vooral betrekking op stedenbouwkundige inbreuken, maar ook op inbreuken op verboden reclame, natuurbehoud, dierenbescherming, hormonenwetgeving en voedingswaren. 

 

Illegale immigratie en mensenhandel 

 

In 2019 werd onze politiezone voor het eerst geconfronteerd met de problematiek van de transmigranten.  De meesten kwamen met het openbaar vervoer vanuit Brussel of Antwerpen naar onze politiezone en probeerden dan aan boord te geraken van vrachtwagens die geparkeerd stonden op de snelwegparking langs de E34 in Vosselaar.  Vooral in Beerse, Lille en Vosselaar ging het aantal vreemdelingendossiers daardoor de hoogte in.  Maar in 2020 lijkt het tij gekeerd, wellicht ook deels door de invoering van de coronamaatregelen.  Met 140 dossiers rond illegaal verblijf, schijnhuwelijken, naturalisaties van vreemdelingen, regularisaties van illegaal verblijf, gezinsherenigingen en vervalsingen van verblijfsdocumenten noteerden we het afgelopen jaar meer dan de helft minder dossiers dan het jaar voordien, van 285 in 2019 naar 140 in 2020. 

 

Seksueel misbruik & geweld in gezinnen 

2020 was een bijzonder jaar.  Door de opgelegde coronamaatregelen moesten we met z’n allen plots veel meer tijd thuis doorbrengen.  En dat gaf wel eens aanleiding tot intrafamiliaal geweld.  Dat verklaart ook de stijgende cijfers het afgelopen jaar.  In 2020 stelde het team seksueel misbruik en geweld in gezinnen van de Politie Regio Turnhout 891 dossiers op, bijna 100 meer dan het jaar voordien (796).  Het ging uiteraard niet allemaal om dossiers van intrafamiliaal geweld, maar ook om verkrachting, aanranding van de eerbaarheid, bezit van pornografisch materiaal, openbare zedenschennis, verdwijningen, belaging, … . 

 

Straatcriminaliteit 

Straatcriminaliteit is een breed begrip.  Het gaat hier om diefstallen met geweld op de openbare weg (bv. het afrukken van handtassen), gauwdiefstallen, zakkenrollerij, bedreigingen op de openbare weg, vandalisme en het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen.  Het voorbije jaar werden er 859 feiten van straatcriminaliteit geregistreerd in onze politiezone.  Een jaar eerder waren er dat 995, in 2018 noteerden we nog 1176 feiten.  503 van de 859 feiten speelden zich af in Turnhout, maar daar wonen uiteraard ook de meeste mensen in onze politiezone en bovendien is Turnhout ook een centrumstad die veel mensen aantrekt en waar elke dag enkele duizenden jongeren naar school gaan of hun vrije tijd doorbrengen.   

 

Verkeersongevallen met lichamelijk letsel 

Door de coronacrisis was er het afgelopen jaar ook heel wat minder verkeer op de weg.  De kans om bij een verkeersongeval betrokken te raken, is dan ook veel kleiner.  Het aantal verkeersongevallen met gewonden of doden daalde van 363 in 2019 naar 278 in 2020.   De cijfers daalden in 6 van de 7 gemeenten in onze politiezone.  Enkel in Oud-Turnhout was er afgelopen jaar een kleine stijging, van 32 ongevallen met gewonden of doden in 2019 naar 34 in 2020.  In Baarle-Hertog gebeurde er het afgelopen jaar slechts 1 ongeval waarbij iemand gewond raakte of om het leven kwam.